Author Topic: Uitleg aan client over onderhandelingsakkoord niet relevant voor Verzekeraars?  (Read 497 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Geachte dames en heren van Verzekeraar A (..),

Zie bijgaand mijn uitvoerige brief d.d. heden.

Voordat iemand bij uw Maatschappij weer eens gaat kwaken waarom deze brief zo lang is en of dat wel nodig is wijs ik op de rechtspraak dat ik een cli?nt uitvoerig moet toelichten hoe een zaak is opgebouwd, waarom voor welke uitgangspunten is gekozen en hoe het onderhandelingsakkoord tot stand is gekomen zodat de cli?nt in staat is een eigen gewogen oordeel te vormen op basis van goede en kwade kansen voordat hij zijn/haar akkoord geeft.

Doe ik dat niet en gaat een cli?nt later onverhoopt naar een advocaat die wegens vermeende nalatigheid een zaak tegen ons Kantoor aanspant dan tref ik een rechtbank die mij fijntjes er op zal wijzen dat belangenbehartiging voor een cli?nt tevens behelst dat ik hem/haar goed voorlicht en in de positie breng om een afgewogen keuze te maken.

In uw optiek moet ik dat maar nalaten want anders bent u bevreesd dat de kosten van deskundige bijstand verder oplopen maar ook voor u geldt dat dit tot het metier van de letselschade hoort. Jammer dat u dan vervolgens op een banale manier mijn behandelingskosten reduceert.

Overigens in mijn Leidsche tijd ? jaren terug ? bespraken we al het arrest Fokker/Zentveld: het gaat er bij een overeenkomst om wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten (en dus begrijpen). Daarbij heeft te gelden dat u en ik ons bedienen van bekend juridisch taalgebruik maar cli?nt dat niet altijd begrijpt en een toelichting behoeft.

Tot slot nog een keer (ik kan het niet laten):

De rapportage van uw medisch adviseur dat nu er geen sprake is van objectief letsel of neurologisch substraat en er dus (..) geen beperkingen zijn bij cli?nt stamt natuurlijk nog uit de tijd dat hier in de Hofstad de Paardentram publiekelijk dienst deed en in december Sinterklaas met zijn trouwe paard Amerigo nog werkte op schuine daken, niet gehinderd door zonnepanelen.

Ik lees dat uw medisch adviseur een SEH arts is, maar dan ben je nog geen volleerd medisch adviseur maar dit terzijde. Wellicht enige bijsturing?

Voor de brief heden aan cli?nt reken ik w?l tijd maar geen kosten.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letsels