Author Topic: Wie bewaakt de medisch adviseur (het Juvenalis dilemma)  (Read 151 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Geachte ?Managers?,

Daar waar aan letselschade dossierbehandelaars de nodige vakbekwame eisen worden gesteld laat het terrein van de medische advisering geen zelfde beeld zien, integendeel (en ook niet bij Managers trouwens).

Regelmatig zijn rapporten van medisch adviseurs van Verzekeraars (ik heb geen kennis van de kwaliteit van de medisch adviseur van een belangenbehartiger behoudens de eigen medisch adviseur) bedenkelijk qua toonzetting, ondermaats, speculerend, grievend, misleidend et cetera.

In een aantal gevallen werd een kwestie voorgelegd aan een Regionaal Medisch Tuchtcollege waarbij ik thans langs de kantlijn voorstel om het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam te hernoemen in Regionaal Medisch Kluchtcollege en wel in de nabijheid gevestigd van het Kluchtcollege van de Orde der Avocaten (zie persberichten afgelopen jaren naast eigen ervaringen: wat een circus acteert daar).

Het boekwerkje De Medisch Adviseur laat duidelijk zien langs welke lijnen een medisch adviseur behoort te opereren (..), namelijk als arts en niet als belangenbehartiger voor zijn opdrachtgever en indien daarbij een grens wordt overgegaan wat dan de klacht- en beroepsmogelijkheden zijn.

Maar vooral de ?Beoordelingscriteria volgens geldend recht? (blz. 4 t/m 6) en de ?Aandachtspunten voor de dossierbehandelaar en de medisch adviseur? (blz. 7) zijn absolute handvaten die helaas door de medisch adviseurs van Verzekeraars genegeerd worden en men zich daarbij (gedateerd) verschoont dat men arts is en geen jurist.

Het zou mij wat waard zijn als Beoordelingscriteria volgens geldend recht? + Aandachtspunten voor de dossierbehandelaar en de medisch adviseur? formeel worden vastgelegd en elk medisch rapport aan deze criteria recht doet door inhoudelijke behandeling van de gestelde overwegingen en vragen.

Een 1e gedachte is dan de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade maar de rechtspraktijk laat zien dat het daar blijft bij mooie woorden en sancties bij schending van de de Gedragscode Behandeling Letselschade (in nogal wat dossiers!) niet aan de orde zijn. Je mag niet door rood licht rijden aldus de dienstdoende wijkagent maar u krijgt geen bekeuring!

ClaimZorg zal derhalve in lopende en toekomstige zaken kritisch de rapporten van de medisch adviseur van Verzekeraars blijven volgen en daarop zo nodig acteren waarbij dit boekwerkje leidraad zal zijn. Dat dit tevens het doel dient om duidelijk te maken dat dossierbehandelaars zich ten onrechte verschuilen achter de adviezen en inzichten van een medisch adviseur en daarbij zelf rechtens geen causale afweging maken is een 2e reden van bestaan van dit boekwerkje.

Bekend mag worden verondersteld het boek van Dan Brown: Het Juvenalis dilemma, ofwel wie bewaakt de bewaker. In het verlengde hiervan wie bewaakt de medisch adviseur nu dossierbehandelaars bij Verzekeraars zich achter diens adviezen verschuilen en niemand corrigerend optreedt.

Voor al degenen die al enige tijd uitzien naar mijn pensioen: Op of omstreeks 1 januari 2025 verneemt u nader.

Ik wens u een vruchtbare en vooral leuke dag toe.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

(Maandag tot en met woensdag)