Author Topic: Hertrouw kanscorrectie bij overlijdensschade  (Read 141 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Hertrouw kanscorrectie bij overlijdensschade
« on: 29 April 2024, 12:29:54 »
In het Nederlandse recht verwijst de term ?hertrouw kanscorrectie? naar een correctie die wordt toegepast bij het berekenen van de hoogte van een schadevergoeding in het geval van overlijdensschade. Overlijdensschade is de financi?le schade die nabestaanden lijden door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Deze vorm van schadevergoeding is bedoeld om de nabestaanden enigszins te compenseren voor het verlies van levensonderhoud.

De hertrouw kanscorrectie houdt in dat bij de berekening van de hoogte van de overlijdensschade rekening wordt gehouden met de kans dat de achtergebleven partner hertrouwt, waardoor zijn of haar financi?le situatie mogelijk verbetert door een nieuw inkomen in het gezin. De gedachte hierachter is dat de financi?le behoefte van de achtergebleven partner daalt als deze een nieuwe relatie aangaat waaruit economisch voordeel voortvloeit.

Deze correctie is echter omstreden en wordt als gevoelig beschouwd, omdat het als onrechtvaardig kan worden ervaren om een dergelijke veronderstelling te maken over de persoonlijke toekomst van iemand die een dierbare heeft verloren. Het toepassen van de hertrouw kanscorrectie kan als kwetsend of speculatief worden ervaren. In de praktijk wordt daarom zorgvuldig en op basis van jurisprudentie en richtlijnen omgegaan met de vraag of en in hoeverre deze correctie wordt toegepast.

Juridisch gezien is de ruimte voor het toepassen van de hertrouw kanscorrectie afhankelijk van actuele jurisprudentie en de interpretatie van relevante wetgeving. Het is belangrijk voor juristen en betrokken partijen om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen en rechtspraak op dit gebied.

Jan (Johannes) de Bruin

ClaimZorg Letselschade