Author Topic: Een 14 jaar lopende letselschadezaak en nog lang niet afgewikkeld  (Read 164 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Geachte mevrouw,

Ik nam kennis van uw relaas. De inhoud van uw dossier ken ik niet zodat ik voorzichtig ben in mijn beantwoording.

Ik acht het allereerst niet chique om u te adviseren terwijl uw zaak bij een ander Kantoor in behandeling is. Ook ken ik de adviezen van uw medisch adviseur niet.

ClaimZorg begint niet aan een zaak als er daar geen openingen zijn tot een beter resultaat. Nu uw zaak al 14 jaar loopt ? bestudering daarvan zal minstens 1 dag zijn ? zijn er vele stappen in uw zaak door de Verzekeraar en uw advocaat gezet die ik niet meer kan terugdraaien. Wij waren overigens destijds niet uw 1e keuze om tot belangenbehartiging over te gaan.

Van uw advocaat en diens medisch adviseur mag de nodige professionaliteit worden verwacht zeker daar waar het gaat welke deskundigen zich over u en uw zaak buigen en hun rapport uitbrengen. Had ik u belangen behartigd dan was een medische expertise door dr. Verhagen, neuroloog en zijn kompaan drs. Verdonck neuropsycholoog absoluut niet aan de orde geweest.

Ook hier is een traject ingeslagen waarvan de uitkomsten niet kunnen worden genegeerd en dat u slechts ? gegeven de rechtspraak ? kunt weerleggen door zelf met contra medische expertises te komen.

Gezien de hogere rechtspraak van de Gerechtshoven en de Hoge Raad (uw advocaat behoort die tot zijn instrumentarium te hebben) had uw zaak al lang in een procedure bij de rechtbank moeten zijn beland om daarmee de Verzekeraar (wie?) onder druk te zetten. Daar komen juridisch relevante aspecten aan de orde zoals:

- Is er adequaat aansluitend aan het ongeval medische hulp gezocht?

- Is het klachtenpatroon consistent, consequent, congruent, samenhangend en plausibel?

- Waren de medische klachten/beperkingen v??r ongeval niet aanwezig en duren deze sinds ongeval onafgebroken voort?

- Is er een alternatieve verklaring voor de medische klachten voorhanden? Zouden deze ook zonder ongeval zich op enig moment hebben geopenbaard?

- Zijn de medische klachten in de periode na het ongeval benoemd in de contacten met de behandelend medische sector?

- Zijn er diverse behandelingen ondergaan gericht op het verminderen van de klachten?

- Passen de medische klachten bij dit ongeval?

- Is er bij onderzoeken sprake van simulatie of aggravatie van de klachten?

- Zijn de klachten re?el, niet ingebeeld en niet overdreven?

- Is er sprake van een onderlinge samenhang als het gaat om de informatie die verkregen werd van betrokkene, de feiten zoals deze uit het medisch dossier naar voren komen en de bevindingen bij medische behandelingen/onderzoeken?

- Is het bewijs van het juridisch oorzakelijk verband tussen het ongeval en de klachten daarmee geleverd gegeven de antwoorden op de vragen 1 t/m 10?
 
- Dient er (aanvullende) medische informatie te worden opgevraagd, bij wie?
 
- Wat zegt de pati?ntenkaart van de huisarts vanaf 3 jaar v??r ongeval tot heden over uw gezondheid, is er een medisch verleden?

Zoals u op mijn weblog kunt lezen is de rechter van mening dat in zaken met nek- en rugletsel waar pijnklachten spelen en die protocollair (..) niet mogen worden gewaardeerd door keurend neurologen/orthopeden er aansluitend een medische expertise dient plaats te hebben door een revalidatiearts en zulks middels voor de Revalidatie geldende pijnprotocollen. De rechtbank Rotterdam ging daar in 2021 in voorop en uw advocaat/medisch adviseur behoort dat te weten.

Ik ga u niet adviseren omdat ik nogmaals het dossier niet ken. Maar wat in uw zaak zou kunnen plaats hebben is een afsluitende medische expertise door een revalidatiearts zo nodig  via de rechtbank en daarna op voor Mediation bij een gerenommeerde Mediator (namen alhier bekend).

Ook zou u de zaak dan kunnen voorleggen aan de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (behandeling en zitting in 1 dag) maar ook daar geldt dat beide partijen daarvoor moeten instemmen. Een uitspraak van de Kamer is overigens bindend zodat verder procederen niet meer mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade