Author Topic: En weer wordt medisch adviseur R berispt door het Medisch Tuchtcollege  (Read 215 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Medisch adviseur R., onder anderen werkzaam voor Achmea Personenschade en Allianz, kent een berucht verleden waar het zijn abjecte inzichten aangaande het whiplashletsel betreft en is vaak door het Medisch Tuchtcollege toegesproken/berispt. Helaas zijn er onder anderen bij voornoemde Verzekeraars ervaren dossierbehandelaars vertrokken of met pensioen gegaan en kent de "nieuwe lichting die aangaande het metier van de letselschade nog veel moet leren" van dit rampzalige verleden van medisch adviseur R. helemaal niets en nemen klakkeloos zijn verwerpelijke adviezen over. 

Eigenlijk zouden we medisch adviseur R. dankbaar moeten zijn gezien de rechtspraak die vervolgens bij de Gerechtshoven ontstond.

In 2 decennia tijd tot recent deden de 5 Gerechtshoven klare uitspraken over het causaal verband ten faveure van whiplashzaken en in al die zaken was het medisch adviseur R. die door zijn hatelijke opstelling in de procedures jegens whiplash pati?nten grote schade toebracht aan zijn opdrachtgevers = Verzekeraars.

Niet alleen speelde hier voor Verzekeraars forse proceskosten en torenhoge advocaatkosten maar vooral de veel grotere schadelast die door deze procedures in hoger beroep bij de 5 Gerechtshoven voor Verzekeraars ontstonden en die zij nu jaarlijks moeten dragen. Ik heb daar geen compassie mee nu bijvoorbeeld Achmea jaarlijks haar verzekeringspremies met 6-9% verhoogt en dus de schadelast doorberekend naar haar verzekerden, ergo, dat is bij alle Verzekeraars in Nederland aan de orde: schuif de rekening maar door! 

Johannes de Bruin

ClaimZorg, april 2024
Regionaal Medisch Tuchtcollege 22 november 2022: ECLI:NL:TGZRAMS:2022:156

De arts heeft ongefundeerde uitspraken gedaan en is onzorgvuldig met de beschikbare informatie omgesprongen in zijn medische adviesrapporten. Aangezien dergelijke rapporten een grote inbreng hebben op de uitkomst van geschillen over aansprakelijkheid en daarmee op het leven van mensen in het algemeen en van klager in het bijzonder is de arts (medisch adviseur) hiermede ernstig tekort geschoten. Bij de zwaarte van de maatregel weegt het Medisch Tuchtcollege mee dat tijdens de zitting is gebleken dat de arts zich ervan bewust is dat hij binnen de beroepsgroep van Geneeskundig Adviseurs een afwijkend standpunt inneemt over whiplashklachten. Bij het vaststellen van de maatregel speelt verder het tuchtrechtelijk verleden van de arts een rol. In de afgelopen 10 jaren zijn weliswaar geen tuchtrechtelijke klachten gegrond verklaard maar de arts heeft een lange historie met over dezelfde over vergelijkbare feitencomplexen waarvan verschillende klachten wel gegrond zijn verklaard.

Nu er opnieuw sprake is van onzorgvuldigheid, vooringenomenheid en subjectiviteit bij het opstellen van medische adviesrapporten is het College van oordeel dat de maatregel van berisping aan de orde is. De arts heeft er in zijn verweerschrift en ter zitting onvoldoende blijkt gegeven dat hij iets heeft geleerd van eerdere tuchtrechtelijke uitspraken of dat hij inzicht heeft in de onjuistheid van zijn manier van rapporteren.