Author Topic: Medisch Tuchtcollege berispt medisch adviseur werkzaam voor Verzekeraar  (Read 187 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam heeft weer eens een arts die als medisch adviseur voor Verzekeraars werkzaam is op de vingers getikt en berispt.

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

AMSTERDAM; Beslissing van 8 november 2022

6.7 Concluderend: het college is van oordeel dat de arts in zijn medische adviesrapporten zowel onzorgvuldig is geweest in zijn weergave en/of (impliciete) interpretatie van de beschikbare informatie, als ongefundeerde aannames heeft gedaan. Dat betekent dat de rapporten de feiten en omstandigheden waarop zij berusten niet correct vermeldt en dat de arts niet op inzichtelijke en consistente wijze heeft uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen. De rapporten voldoen daarmee niet aan de eisen waaraan het moet voldoen. Dit klachtonderdeel is hierom gegrond.

Opmerking: veel medisch adviseurs werkzaam voor Verzekeraars worden niet aangestuurd door de dossierbehandelaars en dat verdraagt zich niet met de rechtspraak - bij ClaimZorg bekend - waaruit blijkt welke relevante vragen er moeten worden gesteld zodat niet de medisch adviseur maar de dossierbehandelaar een causale afweging tussen ongeval en letselschade kan maken. Hierop worden door alle Verzekeraars door ClaimZorg geattendeerd maar men speelt liever "stommetje".

De medisch adviseur bij een Verzekeraar staat daar spreekwoordelijk op een sokkel en niemand durft deze aan te spreken als deze weer eens vol op het orgel gaat, speculeert en aan "fishing expedition" doet.

Opvallend is voorts dat medisch adviseurs die voor Verzekeraars werken geen medisch specialist zijn maar zich wel uitlaten over ingewikkelde medische kwesties en daarmee uitglijden!

april 2024
Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade