Author Topic: Geen gebondenheid aan eenzijdige documenten en beleid  (Read 387 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Een ?Adviseur Personenschade? van Achmea verwijst naar een Bedrijfsregeling nr. 15 maar verzuimt aan te geven welk onderdeel aan de orde is (slordig!) en in rechte zou dit leiden tot niet ontvankelijkheid.

Los van dit gebrek hecht ik geen waarde aan Bedrijfsregeling nr. 15 aangezien dit document eenzijdig door Verzekeraars is opgesteld. In en buiten rechte komt aan dit document jegens slachtoffers en belangenbehartigers geen enkele werking toe (=zogeheten derden werking).

Maar goed, Verzekeraars stellen vaker eenzijdig documenten op en doen daarop vervolgens ten onrechte een beroep jegens derden; zulks geeft aan dat men geen boodschap heeft hoe het Nederlands recht functioneert en wordt er regelmatig hogere rechtspraak gepasseerd/genegeerd.

In mei 2022 meldde een dossierbehandelaar bij Achmea over nota bene een uitspraak van een Gerechtshof: E?n zwaluw maakt nog geen zomer (..). dit getuigt van geen respect van het arrest van 1 van de hogere rechtscolleges in Nederland.

Een andere dossierbehandelaar bij Achmea meldde in juni 2023 over een uitspraak van een Gerechtshof uit 2015: ja maar dat was toen (..) en ook dit getuigt van geen respect van het arrest van 1 van de hogere rechtscolleges in Nederland.

Een nieuwe versie van het eenzijdig opstellen van documenten door Verzekeraars zien we heden ten dage onder de titel ?Beleid? verschijnen. En dan zien we het ?papegaaiengedrag? dat alle dossierbehandelaars bij een Verzekeraar zich daarop gaan beroepen jegens slachtoffers van letselschade en hun raadsmannen/raadsvrouwen. Triest maar waar.

Het moet dus niet gekker worden! Ook hier heeft te gelden dat door een Verzekeraar opgesteld ?beleid? geen externe werking heeft jegens derden. Helaas bevatten veel managers van Verzekeraars dat niet; er lopen bij Verzekeraars in de 21e eeuw meer ?beleidsmanagers? rond dan nep Sinterklazen op 4 december in Nederland.

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade