Author Topic: Achmea vraagt en cli?nt mag betalen!  (Read 396 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Achmea vraagt en cli?nt mag betalen!
« on: 4 March 2024, 14:29:01 »
Geachte cli?nt,

Ik refereer aan ons telefonisch onderhoud van hedenmiddag.

Wilt u (nogmaals) het uitstekende rapport van mijn medisch adviseur van 1 maart 2024 lezen en aangeven of u het er mee eens bent?

We bespreken uw zaak volgende week als het kan op 11, 12 of 13 maart 2024 om 15.00 uur. Komt u dat uit? Ik ga daarna voor 3 weken met verlof.

In de bespreking stem ik met u af de hoogte van de (voorlopige) vordering en de weg naar de rechtbank nu Achmea en Co. van uw zaak spreekwoordelijk een bende hebben gemaakt en dat zal ik aan de hand van de brieven van Achmea  nummer gewijs in de dagvaarding opsommen.

Ik heb dus geen vertrouwen in een afwikkeling van uw zaak buiten rechte met deze Verzekeraar los van het gegeven dat ik niet accepteer dat mijn uurtarief door Achmea en Co wordt teruggezet naar anno 2007-2009. Dat laatste brengt met zich mede dat ik niet voldoe aan verzoeken van Achmea & Co om allerlei gegevens aan te leveren, dit behelst immers dat nu men mijn werkzaamheden ernstig onderbetaalt ik u daarvoor een rekening zou moeten sturen (dus: Achmea vraagt en u betaalt) en zoals eerder gesteld staat Malle Eppie hier niet op de loonlijst.

U zit sinds onderhavig ongeval zonder werk en zonder inkomen en voor fysiotherapie is geen dekking en u hebt geen geld voor verdere fysiotherapie. U hebt ook geen middelen om mijn openstaande nota?s te betalen. Dat mag u volledig toerekenen aan Achmea die ondanks dat we nota?s hebben opgestuurd u geen enkel voorschot onder algemene titel betaalde op bijvoorbeeld uw medische behandelingen en uw inkomensschade behoudens dan een fooi van ? 500,=.

Nu dit verwerpelijk gedrag ook in dit dossier speelt en dat de werkwijze is van de beleidsmakers van Achmea & Co. past maar 1 pad: de weg naar de rechtbank.

Tot slot wil ik volgende week uw instemming verkrijgen om een boekwerkje over uw zaak te gaan publiceren, we zetten dan Achmea & Co. volledig in het zonnetje (..).
Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade