Author Topic: Minkukels en zoveel meer  (Read 513 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Minkukels en zoveel meer
« on: 19 February 2024, 13:27:15 »
Geachte DirkZwager Advocaten,

Dank voor uw uiterst vriendelijk bericht van 09 februari 2024. Zou u nogmaals (!) mijn dossierkenmerk willen vermelden of moet mijn secretaresse u eens een keer bellen hoe dat werkt?

U haalt de verdenking op u zich te scharen in de rij van ?minkukels? (=Olivier B. Bommel*) nu u meent te moeten melden dat medische informatie is vereist voor beoordeling van deze ?low impact? aanrijding (quod non). Ik had u toch wel hoger ingeschat maar kennelijk keek Achmea over uw schouder mee bij het opstellen van uw recent bericht.

Als u het dossier nog eens goed zou lezen, leest u dat er geen sprake is van een low impact. Zie de toedrachtomschrijving en andere relevante genoemde omstandigheden waaronder het autoschade rapport van ? 1.858,51; het gewicht van de met zware beladen stalen machines in de bedrijfswagen van Profile Tire Center die achterop de stilstaande auto reed waarin cli?nt zich bevond, de linkswaartse positie van de nek van cli?nt tijdens de aanrijding en nog zoveel meer. Ik zal u later bij de rechtbank rechtspraak en vakliteratuur noemen die hieraan inherent is.

Wat de medische kant betreft hoeft u zich geen zorgen te maken nu het volgende blijkt:

- Er is adequaat aansluitend aan het ongeval medische hulp gezocht
- Het klachtenpatroon is consistent, consequent, congruent, samenhangend en plausibel
- De medische klachten waren v??r ongeval niet aanwezig en houden sindsdien aan
- Er is geen alternatieve verklaring voor de medische klachten voorhanden
- De medische klachten zijn na het ongeval benoemd door behandelend medische sector
- Er zijn vele behandelingen ondergaan gericht op het verminderen van de klachten (maar Achmea en u vertikken het de kosten van de fysiotherapeut middels voorschotten te betalen: chapeau heren!)
- De klachten van cli?nt passen bij de medische klachten van dit ongeval?
- Er is geen sprake van simulatie of aggravatie van de klachten
- De klachten zijn re?el, niet ingebeeld en niet overdreven
-Er is sprake van een onderlinge samenhang als het gaat om de informatie die verkregen werd van betrokkene, de feiten zoals deze uit het medisch dossier naar voren komen en de bevindingen bij verrichte medische behandelingen/onderzoeken?

Komt u dus bij mij aan met een beter verhaal of stuurt u anders het dossier retour naar de aanvankelijke dossierbehandelaar van Achmea die ook in dit dossier van meet af aan alle kanten ? behalve de goede ? aantoonbaar uit de bocht vloog.

Hoe zit het trouwens met het door Achmea gearrangeerde onderzoek door Ongevallen Analyse Nederland die in een andere zaak ? het dossier is hier nog voorhanden ? schreef dat hij zijn conclusies over de toedracht liet leiden door nota bene zijn onderbuikgevoelens?

Het kostte mij weinig moeite mijn Atheneum Natuurkunde in die zaak op te halen en de bekende formule D = vt + 1/2at^2 in te brengen waarna Verzekeraar Allianz/London onder het aanbieden van excuses tot volledige erkenning van aansprakelijkheid en voorts toerekening van de letselschade overging en ook nog eens tot volledige betaling van mijn behandelingskosten. Zo zijn er wel meer kwalificaties over OAN maar laat ik die voor de rechtbank bewaren.

Bespaar mij uw mededeling  ? daar gaat uw bericht grotendeels over ? over de kosten die Achmea niet zal vergoeden. U roeptoetert al over niet vergoeding daarvan terwijl ik nog niet eens behandelingskosten heb gevorderd (..). Deze beleidsmatige riedel van u en Achmea kennen we al en levert het equivalent op van een slaappil. Maar als u meent voor de troepen uit te moeten lopen negeer dan niet wie er zich achter u bevinden!

Het medisch dossier ligt bij de medisch adviseur en na diens rapport stuur ik aan op het pad naar de rechtbank en ik verheug mij er nu al op om het kantoor DirkZwager Advocaten wederom een juridisch pak op de broek te geven zoals nog niet zo lang geleden geschiedde!

Als u denkt dat ik uw medisch adviseur ga informeren nu de beleidsmakers van Achmea mijn uurtarief anno 2007 wegzetten (cli?nt mag dus opdraaien voor de uitvoeringskosten voor de verzoeken van Achmea) herhaal ik weer eens dat Malle Eppie hier niet op de loonlijst staat.

Tot slot

Hebt u ooit gehoord van een door Verzekeraars zekere onderschreven Gedragscode? Uit 1 van die Gedragsregels blijkt dat Verzekeraars jaarlijks een persoonlijk onderhoud wensen te hebben met het slachtoffer en diens raadsman.

Cli?nt heeft sinds  ongeval van 17 november 2022 geen inkomen meer door diens ongeval gerelateerde arbeidsongeschiktheid, heeft met zijn vennoot zijn bedrijf daardoor moeten verkopen, zijn echtgenote mag nu financieel voor het gezin zorgen (wat denkt u wat dit doet met de cli?nt?) maar dat lijkt Achmea en u allemaal ?spreekwoordelijk een worst? te zijn.

Misschien dat u zich eens laat voorlichten door Achmea die standaard op haar website deze Gedragscode vermeldt en onderschrijft. Maar veel hoop op beter bericht uwerzijds heb ik niet.

Natuurlijk wens ik u en de uwen nog een zinvolle dag verder.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin/ClaimZorg Letselschade

e-mail: debruin@claimzorg.nl

* Het woord ?minkukel? werd in 1963 (in de vorm ?min kukel?) door Marten Toonder in het stripverhaal Het kukel van Olivier B. Bommel en Tom Poes ge?ntroduceerd. Het verhaal vertelt over buitenaardse wezens, die eenieder het Kukel meten, en bij niemand een positieve waarde (?plus kukel?) vinden.