Author Topic: Standaardisering smartengeld is broodnodig  (Read 736 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Standaardisering smartengeld is broodnodig
« on: 23 October 2023, 11:51:32 »
Geachte mevrouw van de ANWB,

Ik vind het werkelijk een gemis dat bij de smartengeldpiramide er geen ? zoals in het verleden ? bedragen zijn genoemd per categorie. Wat heeft men aan een categorische aanduiding van letsels als men de bedragen die daarbij horen niet aantreft.

Zelf heb ik wel een dergelijke insteek opgezet en kwam niet tot mijn verbazing tot de conclusie dat de smartengelduitspraken van rechters in vergelijkbare zaken nogal eens qua hoogte uiteen lopen en dat bevestigt mijn kritiek op de rechtelijke macht dat het een ratjetoe van uitspraken is en willekeur voor de hand ligt. Maar dit is grosso modo best op te lossen. Het zou overigens de gebruikersvriendelijkheid ten goede komen indien de ANWB niet de uitspraaknummers door elkaar gooit, het wordt zo een spoorboekje waar niemand weet welke trein hij/zij moet nemen.

In een ver verleden in dienst als letselschadebehandelaar bij de ANWB heb ik deel uitgemaakt van een commissie met als doelstelling een smartengeldformule te ontwerpen. Dat schept (nog steeds) rechtszekerheid voor de rechtzoekenden. Helaas kwamen het Verbond van Verzekeraars en anderzijds de ANWB niet tot deze zeer gewenste formule en dat lag meer aan de negatieve onderlinge persoonlijke verhoudingen. Ik heb ooit een team samengesteld om in een uitzonderlijk zwaar letsel voor mijn cli?nt te gaan procederen tot aan de Hoge Raad maar toen ik dit bij de verzekeraar kenbaar maakte ging deze na overleg met het PIV overstag ? men was bevreesd voor een totale herziening van het smartengeld tot veel hogere bedragen ? en werd ? 300.000 smartengeld + ? 35.000 wettelijke rente daarover uitgekeerd. Fijn voor de cli?nt maar toch jammer.

Op mijn website www.letselschadehaaglanden.nl bij het menu ?smartengeld? leest u weergave van de letselschadecategorie met bedragen erbij (uit 1997) zoals mr. Kolder in zijn artikel Smartengeld 28e druk aanhaalt. Tussen de regels door lees ik dat mr. Kolder het ook (?) jammer vindt dat de bedragen na de 1e druk zijn verwijderd.

Ik geef u in overweging om de bedragen die in de Smartengeldbundel 13e druk in de letselschadepiramide zijn genoemd opnieuw in te voeren en te voorzien van een geldontwaarding/inflatiecorrectie tot en met 2022 (of straks 2023). Met enige vlijt haalt u deze percentages op bij het CBS of zie bijvoorbeeld:

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/prijzen-toen-en-nu

Natuurlijk houdt dit feitelijk correctiescherm geen rekening met rechters die vinden dat smartengelduitspraken los van geldontwaarding hoger behoren te zijn, zie mijn artikel uit 2020 (dat enige update behoeft).

Het zou mij een wens zijn indien de letsel piramide met bedragen weer het licht gaat zien. De ANWB heeft genoegzaam softwarepersoneel in dienst die de enorme hoeveelheid data die de Smartengeldbundel bevat tot een mooie grafische voorstelling te maken (of laat u anders eens AI zijn gang gaan?). Dit daarna met de Letselschade Raad inkaderen en een Richtlijn (..) met Smartengeldbedragen tot stand brengen. Een dergelijke insteek zal ongetwijfeld navolging hebben bij rechters die zich uit moeten laten over een smartengeldvergoeding die zich immers steeds meer conformeren aan de Richtlijnen van de Letselschade Raad.

De Letselschade Raad meldt op haar website over dit onderwerp weinig tot geen nieuws.

Anders is de hiervoor genoemde verwijzing naar het CBS een optie en misschien moet ik zelf onze website qua bedragen aanpassen voor de periode 1997-2022.

Met vriendelijke groet,

Jan (Johannes) de Bruin

ClaimZorg