Author Topic: medisch adviseursvan verzekeraars + keurend specialisten negeren rechtspraak  (Read 2658 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Den Haag, 28 juli 2014

Uw kenmerk: neuropsychologische keuring
Ons kenmerk: JBRB 20100427/1581PS

Geachte heer Verdonck,

Cliënt raadpleegde mij over uw concept rapport juli 2014 in het kader van een neuropsychologische keuring en of hij wel/niet gebruik diende te maken van het hem toekomend blokkeringsrecht.

Cliënt zal u binnenkort schriftelijk berichten of hij wel/niet gebruik maakt van het blokkeringsrecht.

Op uw definitief rapport zal zeer wel mogelijk inhoudelijk commentaar worden geleverd (na overleg) door in elk geval mijn medisch adviseurs.

Waarom vermeldt u in uw concept rapport van juli 2014 wederom de naam en de referenties van Assuraad? Assuraad is het door aansprakelijke verzekeraar Reaal ingeschakelde kantoor en u bent al eerder op de vingers getikt dat Assuraad hier buiten dient te blijven (niettegenstaande uw kennelijke bevriendheden met Assuraad). Ik vind dit uitermate storend en zal dit noteren in de verdere aanpak van deze zaak.

Ik verzoek u mij aan te leveren alle door u opgevraagde neuropsychologische onderzoekgegevens (zie uw e-mail van 6 mei 2014 aan mijn medisch adviseur) die u voor uw onderzoek wenselijk achtte. Partijen hebben recht om te weten welke medische stukken er zijn en hoe deze luiden. Voor dit verzoek treft u bijgaande medische machtiging van cliënt aan.

Tot slot nog een persoonlijke noot.

Ik heb de "hogere" jurisprudentie over dit soort letsels van de achterliggende 3 jaar (meer dan 115 uitspraken!) intensief bestudeerd en in boekvorm verzameld. Al deze jurisprudentie is uitgelokt door de medisch adviseurs van verzekeraars en aan haar gelieerde specialisten en ook uw naam als keurend neuropsycholoog komt daar met enige regelmaat in voor. Het gehele keur aan rechtspraak die ten faveure is van slachtoffers van letselschade waar subjectieve klachten (!) aan de orde zijn, is in feite meer dan alleen een leidraad van de rechterlijke macht aan medisch adviseurs en (keurend) medisch specialisten en het is werkelijk absurd te noemen om te zien hoe dit gehele keurend medisch korps en medisch adviseurs van verzekeraars die uitspraken van de rechters naast zich neerleggen.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
Directeur ClaimZorg Letselschade Haaglanden