Author Topic: Bovemij laat letselzaken maanden op de plank liggen  (Read 3236 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Bovemij laat letselzaken maanden op de plank liggen
« on: 25 June 2014, 14:05:46 »
Bovemij Verzekeringen
Postbus 7110
6503 GP Nijmegen                                                                                                                                             

Den Haag,    25 juni 2014         
Ons kenmerk: JB RB 20120715/1628PS
Uw kenmerk:  4204572/B13
               
 

Geachte mevrouw (..),

Uw Afdeling laat de onderhavige zaak gewoon liggen sinds mijn Rapport Letselschade + produkties van 6 maart 2014 ondanks diverse herinneringen van mijn kant.

Ik heb hier absoluut geen goed woord voor over en heb de intentie het Verbond van Verzekeraars en ook Kifid te verzoeken een grondig onderzoek te doen naar de wijze waarop Bovemij letselschadezaken behandelt, beter gezegd, niet behandelt, ze op de plank laat liggen en verzoeken om voorschotten niet eens beantwoordt.

Mijn cliënte lijdt  - zoals door mij aantoonbaar met mijn rapport van 6 maart 2014 is gemaakt -financiële schade en de achterliggende twee jaar hebt u € 0,00 aan voorschotten uitgekeerd. Daarvoor was er kennelijk geen belangenbehartiger in beeld en hebt u daarop ook niet gewezen.

Indien Bovemij niet binnen een redelijke termijn (uiterlijk 3 weken) in staat is om te reageren op brieven en verzoeken, is het dan niet beter dat Bovemij Verzekeringen haar letselschade- activiteiten staakt?

U hebt een maatschappelijke verantwoording jegens personen die letselschade hebben en financiële schade lijden. Bijna 4 maanden stilzitten is absoluut afkeurenswaardig.

De recente brief opgesteld door de dossierbehandelaar de heer (..)en ondertekend door uw vakdirecteur is schrijnend wat de kwaliteit betreft en ook dit onderwerp zal ik aankaarten bij Kifid.  Ik zal de brief aan uw vakdirecteur nog beantwoorden met jurisprudentie van onder anderen het Hof van Justitie wat vrije keuze van belangenbehartiger betreft.

Voordat ik de dagvaarding opstel, heb ik graag van u nog bericht waarom:

-   u cliënte niet hebt gewezen op Das Rechtsbijstand (die wordt dus door u betaalt, dus partij is bij een verzekeringsovereenkomst, dus niet onpartijdig!) maar rechtstreeks met cliënte en haar vriend correspondeert?
 
-   u rechtstreeks aan cliënte het afwijzende advies van uw medisch adviseur toezendt vergezeld van een afwijzende brief van de dossierbehandelaar van Bovemij Verzekeringen?

-   u vervolgens een WA-expertisebureau Cordaet inschakelt die namens u rechtstreeks contact opneemt met mijn cliënte voor een afwikkelingsgesprek?

IK heb extern overleg gehad over dit dossier, de reactie was: Het moet niet gekker worden!

Wel of geen vergoeding van mijn kosten van rechtsbijstand (ik heb een declaratie-overeenkomst met cliënte); u mag ter zake dit onderwerp de schaderegeling niet stilleggen.

Het medisch advies van mijn medisch adviseur ligt ter goedkeuring bij mijn cliënte en sluit naadloos aan bij de jurisprudentie die ik in mijn Rapport Letselschade + produkties van 6 maart 2014 heb opgenomen.

Ik heb evenwel de indruk dat die jurisprudentie door uw Afdeling niet begrepen wordt of dat men niet weet wat men er mee aan moet. Is dat de reden waarom men de zaak 4 maanden op de plank laat liggen? Is er iemand binnen uw Organisatie die aan kwaliteitsbewaking doet, onder anderen of brieven en verzoeken tijdig inhoudelijk worden behandeld (dus niet op de kastplank).

Mijn cliënte vraagt zich af wat de waarde is van het "excuusbriefje" van uw vakdirecteur van enige tijd geleden, nu er nog steeds niet gereageerd wordt op mijn Rapport Letselschade + producties van 6 maart 2014. We zijn weer weken verder en Bovemij dompelt zich in wederom in een oorverdovende stilte.

Het spijt mij u niet beter te berichten maar ik heb geen goed woord over voor hoe Bovemij deze zaak behandelt en dat is niet de eerste keer. Ik breng de zaak S. nog even in herinnering.

U vraagt kennelijk wederom om een kostbaar spreekwoordelijk pak op de broek!


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade