Author Topic: schaderegelaars tonen geen respect dat slachtoffer geen huisbezoek wenst  (Read 4061 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Geachte heer Van W.,

Ik heb u gisteren rond 14.00 uur teruggebeld maar uw telefoon werd niet opgenomen.

Gezien de doorgegeven naam van het dossier (onze cliënte ..) meen ik te weten waar het om gaat.

Ik werd alweer enige tijd geleden gebeld door Andriessen Expertise, ene heer ..., oud medewerker van de beruchte verzekeraar London Lancashire en voormalig lsa advocaat voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek aan cliënte. Dezerzijds medegedeeld dat in het eerste overleg met cliënte al was afgestemd dat een bespreking met een verzekeraar - gebaseerd op een beleefd verzoek nota bene! - bij de cliënte niet thuis heeft maar bij ons op kantoor.

De wens van de cliënte dat zij een eventuele bespreking op ons kantoor wenst te hebben dient gerespecteerd te worden! Indien dit respect zijdens de verzekeraar niet volgt, vindt er simpelweg geen bespreking plaats met onze cliënte.

De heer ... wenste over dit onderwerp met mij in discussie te gaan (kwam op mij zeer arrogant over, laten we bij hem thuis de bespreking houden en de heer ....ons kopjes koffie laten bedienen, laten we zijn inboedel inspecteren, of hij zijn huis wel schoon houdt, etc.) welke discussie ik direct van de hand wees door het gesprek beleefd te beëindigen.

Al 30 jaar lang kakelen de kippen bij expertiseburo's dat ze bij het slachtoffer thuis moeten zijn. Waarom is mij wel duidelijk maar voor die onderwerpen wens  - en zonodig in rechte vraag ik een Voorlopig deskundigenonderzoek aan bij de rechtbank -  ik een onafhankelijke arbeidsdeskundige, dus geen verzekeraar of het expertisebureau dat door haar is ingeschakeld.

Het gesprek met mijn cliënte vindt in mijn aanwezigheid plaats en is uitsluitend een KENNISMAKINGSGESPREK! Niet meer en niet minder. De schaderegelaar die mijn cliente agressief benadert, het conflict opzoekt, geen manieren heeft, wordt er door mij onmiddellijk uitgezet en ik kan u melden dat sommige expertisburo's hier niet meer binnen komen. Ook schaderegelaars van uw Maatschappij in het verleden heb ik de deur gewezen vanwege onvoldoende respect voor een cliënt.

Ik heb geen prettige indruk en gevoel gehouden aan het telefoongesprek met de oud London Lancashire (dat verbaast met eigenlijk niet gezien de historie) medewerker genaamd .....en kondig u reeds aan dat ik niet het vertrouwen heb dat een kennismakingsgesprek goed en prettig zal verlopen. Ook de manier waarop hij trachtte mijn agenda in te vullen omdat dat hem qua tijd goed uitkwam versterkte dit onprettige gevoel. De heer ....kan dus gewoon wegblijven. De heer ....., schaderegelaar en vast aanspreekpunt tussen ClaimZorg en Andriessen Expertisebureau kan wél komen. Een beleefde vent, goed gekleed en altijd correct tegenover onze cliënten en belangenbehartigers (!). Overigens vinden die besprekingen altijd plaats op ons kantoor en stelt de heer ...... hierover geen verdere vragen als de wens van de cliënt kenbaar gemaakt wordt.

Tot slot nog het volgende in deze zaak.

Ik heb naar aanleiding van een lang en moeizaam gesprek met cliënte (die kapot was aan het einde van het gesprek) recent een zeer uitgebreid Rapport Letselschade + producties bij u gedeponeerd. Het ontgaat mij volledig waarom er op korte termijn weer een bespreking met cliente op verzoek van de verzekeraar dient plaats te hebben. Ik heb wel wat beters te doen en de cliente wens ik zo weinig mogelijk onnodig te belasten. Elk logisch denkend mens, behalve de kakelende kippen van expertiseburo's, zal voorstellen even een paar maanden te wachten en dan de ontwikkelingen te noteren om vervolgens samen een beleidsplan te ontwikkelen hoe verder te gaan. Indien mijn Rapport Letselschade + producties tekortkomingen bevat hoor ik dat graag. Ik krijg veelal lovende woorden over mijn rapporten.

Kortom, u respecteert de wens van mijn cliënte om een eventueel kennismakingsgesprek op uw beleefd verzoek op mijn kantoor te laten plaatsvinden na september/oktober 2014. De heer ....van Andriessen Expertise is welkom om daaraan uitvoering te geven onder goed gastheerschap van de afzender van deze e-mail.

Ik wens u nog een prettige dag toe.Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
Directeur ClaimZorg Letselschade Haaglanden