Author Topic: Allianz Nederland weigert neuroloog dr. Linssen voor whiplashkeuring  (Read 6935 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Dr. W.H.J.P. Linssen, neuroloog
Postbus 405519243
1006 AE  Amsterdam

   Den Haag,    9 juli 2013
Ons kenmerk:     JBRB 081224/1394PS    Weledelzeergeleerde heer,

Ter zake een ongeval/voorval d.d. 24 december 2008 waarvoor een derde aansprakelijk is, treed ik namens bovengenoemde cliënt als raadsman op.

De medisch adviseur van Letselschade Haaglanden ClaimZorg, in dezen medisch adviseur Mr. drs. Coehoorn, arts/RGA heeft bij brief + medisch dossier op 28 maart 2013 u verzocht cliënte op te roepen voor een onafhankelijk medisch onderzoek, te rapporteren alsmede de gestelde vragen te beantwoorden. Cliënte is op 4 juni 2013 bij u voor de keuring geweest. Nadien is niet meer van u vernomen.

Allianz Nederland Schadeverzekering is op aangeven van haar medisch adviseur Borkent van mening dat u niet deskundig bent om een medische expertise af te nemen. Borkent wenst (hij/zij is kennelijk bang om voor het Medisch Tuchtcollege te worden gedaagd) dit niet zelf op papier te zetten maar meldt dit lafhartig via een schadecorrespondent van Allianz Nederland Schadeverzekering dat hij/zij “geen goede ervaring” met u heeft. Waaruit die “geen goede ervaring” bestaat laat medisch adviseur Borkent na om dit gemotiveerd aan te geven, alhoewel ik daarop enkele malen heb aangedrongen.

Overigens voert de medisch adviseur Borkent slechts de titel van arts (verkregen na een medicijnenstudie) maar kennelijk acht hij zich deskundig om over uw kwaliteiten van gepromoveerd doctor in de neurologie te oordelen. Het toont wederom de misplaatste arrogantie van een verzekeraar als Allianz Nederland Schadeverzekering en consorten aan.

Na de wetenschap dat ik u via mijn medisch adviseur Mr. drs. Coehoorn, arts/RGA heb verzocht gezien uw achtergrond en kennis van medische keuringen bij letselschadezaken de medische expertise in gang te zetten, heeft Allianz Nederland Schadeverzekering gemeend recent de Rechtbank Den Haag eenzijdig te verzoeken om benoeming van een deskundige neuroloog en heeft daarbij een aantal anderen namen genoemd. De Rechtbank heeft  bepaald dat op 6 augustus 2013 de zaak wordt behandeld.

In het door mij op te stellen verweerschrift zal ik terzake passend reageren. U mag maar hoeft niet te reageren op het bovenstaande. U wordt wel onderwerp van de zitting.

Wat ik u vraag is zo spoedig mogelijk het concept rapport aan mij toe te zenden zodat ik dit rapport in het kader van het inzagerecht - en correctierecht met cliënte kan bespreken (dat is telefonisch op 9 juli 2013 met haar afgestemd), waarna ik voorts mijn medisch adviseur zal vragen om zijn opmerkingen bij uw rapport te plaatsen.

Ik wil uw rapport dan ook inbrengen in deze verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank Den Haag en als het mogelijk is vóór 20 juli 2013. Ik realiseer mij dat dit een korte tijd is; derhalve vraag ik u mij alras telefonisch te benaderen en aan te geven of dit te realiseren valt.

Ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
Letselschade Haaglanden ClaimZorg