Author Topic: Resultaten Letselschade Haaglanden ClaimZorg 2011/2012/2013  (Read 7051 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Resultaten Letselschade Haaglanden ClaimZorg 2011/2012/2013

Dossier 058.
Vertegenwoordiger in de buitendienst. Nekletsel. Schaderegelaar van Nationale-Nederlanden gaat niet verder dan € 100.000. Letselschade Haaglanden ClaimZorg onderhandelt hogerop in de organisatie van Nationale-Nederlanden en realiseert een resultaat van € 425.000.

Dossier 1323.
Afwikkeling smartengeld bij uitzonderlijk zwaar ernstig letsel met zeer ernstige blijvende gevolgen. ClaimCare/Berntsen Mulder Advocaten komt na 4 jaren niet verder dan € 90.000 incluis wettelijke rente. Slachtoffer verzoekt Letselschade Haaglanden ClaimZorg de zaak over te nemen. Na onderhandelingen met Reaal Verzekeringen bereikt Letselschade Haaglanden ClaimZorg binnen 1 jaar een smartengeld resultaat van € 200.000 + € 35.000 wettelijke rente.

Dossier 574.
ASR Verzekeringen stelt medische causaliteit en arbeidsongeschiktheid ter discussie en is bereid € 125.000 te betalen. Na diverse onderhandelingen bereikt Letselschade Haaglanden ClaimZorg een resultaat van € 650.000.

Dossier 1132.
Holla Poelman Advocaten adviseert cliënt het aanbod van Van Ameyde Interschade van € 88.000 te accepteren. Letselschade Haaglanden ClaimZorg neemt zaak over en onderhandelt rechtstreeks met verzekeraar. Het resultaat is € 560.000.

5Dossier 030.
Medische fout bij geboorte. Moeder overlijdt. Vader blijft met 3 kleine kinderen achter. Van Kouterik Personenschade biedt € 225.000 (..) en wordt verzocht te vertrekken. Na rechtstreekse (!) onderhandelingen tussen Letselschade Haaglanden ClaimZorg en verzekeraar Nationale-Nederlanden is het resultaat € 480.000.

Dossier 1114.
Verzekeraar Klaverblad biedt slachtoffer € 15.000. Inschakeling van Letselschade Haaglanden ClaimZorg leidt tot een bedrag van € 365.000. Directie Klaverblad Verzekeringen biedt per brief excuses aan voor de gang van zaken!

Dossier 705.
Bij gevaarlijke oefening val van aspirant politie-agent. Fors orthopedisch letsel. Aansprakelijkheid wordt afgewezen. Door onderzoek en jurisprudentie studie stelt Letselschade Haaglanden ClaimZorg rechtens vast dat de instructeurs onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen ter voorkoming van letsel. Dagvaarding aangekondigd. Aansprakelijkheid wordt alsnog erkend. Succesvolle re-integratie naar bureaufunctie binnen de Politie Organisatie. Letselschade Haaglanden ClaimZorg rekent verschil uit in salaris vóór en na ongeval. Verzekeraar betaalt de actuarieel berekende schade van € 335.000.

Dossier 751.
Nekletsel. Jonge verpleegkundige in opleiding. Tijdens de schadezaak huwt slachtoffer en baart in 4 jaar tijd 3 kinderen. Discussie over ontwikkeling van het inkomen zonder ongeval en subjectieve whiplashklachten. Na onderhandelingen met Aegon Schadeverzekering wordt een resultaat behaald van € 210.000.

Dossier 880.
Aegon Schadeverzekering weigert medische causaliteit te erkennen tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid en biedt € 50.000 aan. Na door Letselschade Haaglanden ClaimZorg ingestelde onderzoeken + actuariële schadeberekening, wordt na onderhandelingen een resultaat bereikt van € 550.000.

Dossier 676.
Van Ameyde Interschade betwist schade van een 60 jarige kleine zelfstandige en wijst op de slechte bedrijfsresultaten en de sombere ontwikkelingen in de fotobranche. Aanbod € 5.000,00. Letselschade Haag-landen ClaimZorg onderhandelt rechtstreeks met verzekeraar. Resultaat is € 112.500.

Dossier 1158.
Verzekeraar wijst medische causaliteit tussen ongeval en verminderde inkomsten van slachtoffer (53 jaar) af. Na externe onderzoeken + actuariële schadeberekening wordt in onderhandelingen door Letselschade Haaglanden ClaimZorg als resultaat € 117.500 geboekt.

Dossier 1363.
Univé biedt in een letselschadezaak € 10.000. Na inschakeling van Letselschade Haaglanden ClaimZorg wordt een resultaat bereikt van € 100.000.

Dossier 1015.
Langdurige discussie of psychische klachten ongevalsgevolg zijn en of deze (mede) een oorzaak zijn van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Aan een medisch specialistisch rapport geven medisch adviseurs van de verzekeraar en de belangenbehartiger ieder een andere uitleg. Na onderhandelingen met het Waarborg Fonds Motorverkeer wordt een resultaat bereikt van € 366.000.

Dossier 715.
CNV Rechtshulp komt niet verder dan € 5.000 en beveelt cliënt aan dit aanbod van Reaal Verzekeringen te accepteren. Na herbeoordeling dossier en andere aanpak bereikt Letselschade Haaglanden ClaimZorg in onderhandeling met Reaal Verzekeringen een resultaat van € 150.000 voor een zelfstandige van 60 jaar oud.

Dossier 861.
Cliënte in opleiding tot Verzorgende GGZ. Hersenkneuzing. Niet arbeids-ongeschikt, wel uren beperking (mag niet meer dan 32 uur per week werken). Opleiding afgemaakt zonder studievertraging. Expertisebureau CED neemt zaak niet serieus. Letselschade Haaglanden ClaimZorg stelt een arbeidscapaciteits-onderzoek in en laat de inkomstenschade/carrièreschade uitrekenen door NRL. Rechtstreekse (!) onderhandelingen met Reaal Verzekeringen. Resultaat € 155.000.

Dossier 1297.
Stichting Univé Rechtsbijstand komt niet verder dan € 3.000. Het slachtoffer schakelt Letselschade Haaglanden ClaimZorg in. Na onderzoeken en actuariële berekening en onderhandelingen wordt bij het Waarborgfonds Motorverkeer een resultaat van € 125.000 bereikt.

Dossier 156.
Nekletsel. Echtgenote zonder beroep doet 6 uur per week thuis de bedrijfsadministratie voor haar man. Ontvangt geen salaris maar staat wel fiscaal aangemerkt als “meewerkende echtgenoot”. Onderhandelingen tussen Unigarant en Letselschade Haaglanden ClaimZorg. Resultaat: € 100.000.

Dossier 698.
Zelfstandige slager met nekklachten. Slagersbedrijf stond reeds aan de afgrond van een faillissement. Na onderhandelingen met TVM Verzekeringen wordt een resultaat bereikt van € 125.000. Cliënt staakt zijn slagerij en wordt Leraar voor de Slagersopleiding (in loondienst).

Dossier 1086.
Fortis doet geen schade-uitkering omdat er geen medisch causaal verband is tussen ongeval en de letselschade. Er is (zoals uit het medisch dossier blijkt) sprake van relevante preëxistentie. Na diverse onderhandelingen wordt voor het slachtoffer een resultaat bereikt van € 125.000.

Dossier 499.
Door ongeval ontstaat arbeidsongeschiktheid van een 40 jarige cliënt met hersenletsel. Succesvolle re-integratie naar nieuwe baan die rekening houdt met medische beperkingen van cliënt. Nauwelijks inkomensverlies. Re-integratie is door verzekeraar Nationale-Nederlanden betaald. Afkoopsom voor cliënt € 135.000.

Dossier 721.
LSA advocaat pakt zaak (aantoonbare wanprestatie) niet goed aan bij chauffeur op leeftijd met beenletsel. Delta Lloyd stelt dat de negatieve ontwikkeling van het inkomen ook zonder ongeval zich had voorgedaan en weigert schadevergoeding. Slachtoffer schakelt Letselschade Haaglanden ClaimZorg in. Na juiste aanpak en onderhandeling met Delta Lloyd wordt een resultaat behaald van € 150.000.

Dossier 484.
Jonge TH student betrokken bij motorongeval. Been en onderbuikletsel. Geen arbeidsongeschiktheid. Levenslang impotentie perikelen. Onderhandeling tussen Aegon Schadeverzekering en Letselschade Haaglanden ClaimZorg ter zake Smartengeld + Studievertragingschade + kosten Viagra. Resultaat: € 200.000. Cliënt is recent vader geworden van een gezonde zoon!

Dossier 507.
Jonge taxichauffeuse met nekletsel. SRK Rechtsbijstand adviseert cliënte het aanbod van Allianz Verzekeringen van € 15.000 te accepteren. Letselschade Haaglanden ClaimZorg neemt zaak over en passeert Expertisbureau Iteb. Rechtstreekse moeizame onderhandelingen met Allianz Verzekeringen leiden tot een resultaat van € 125.000. Gedurende het schaderegelingsproces baarde cliënte nog eens twee kinderen en startte een arbeidzaam leven in het Eenmans Timmerbedrijf van haar echtgenoot.

Dossier 704.
Bedrijfsongeval oudere werknemer die als magazijnmedewerker het minimumloon verdient. Partiële dwarslaesie. Geringe inkomensderving. Werkgever betaalt na onderhandeling met Letselschade Haaglanden ClaimZorg een bedrag van € 200.000 en is voorts bereid de substantiële geldleningen kwijt te schelden.

Dossier 882.
Secretaresse, 50 jaar. Nekletsel door verkeersongeval. Haar LSA advocaat accepteert beroep op overmacht gedaan door Reaal Verzekeringen zodat er geen schadevergoeding volgt. Letselschade Haaglanden ClaimZorg stelt zelf een schuldvraag-onderzoek en jurisprudentie studie in. Reaal Verzekeringen erkent vervolgens enige mate van aansprakelijkheid. Nu er ook een geschil is over de omvang van de schade wordt er middels onderhandelingen geschikt voor € 125.000.

Dossier 369.
Jonge apotheker assistente in opleiding. Whiplash. Studievertraging van één jaar. Schaderegelaar Nationale-Nederlanden bood € 45.000. Door Letselschade Haaglanden ClaimZorg afgewezen. Extern door Nationale-Nederlanden ingeschakelde Expertisebureau trok eigenhandig (!) het aanbod van € 45.000 in en wenste terug naar af. Rechtstreekse (!) onderhandelingen met Nationale-Nederlanden gaf een resultaat van € 150.000. Gedurende de schaderegeling werd cliënte moeder van haar 1e kind.

Dossier 018.
Hersenkneuzing bij jeugdig persoon. Nederlandse Rechtsbijstand Stichting adviseert slachtoffer genoegen te nemen met aanbod van € 7.500 gedaan door verzekeraar. Na inschakeling Letselschade Haaglanden ClaimZorg wordt in onderhandelingen met verzekeraar een resultaat behaald van € 100.000. Geen blijvende arbeidsongeschiktheid bij de cliënt.

Mei 2013,
Letselschade Haaglanden ClaimZorg
Johannes de Bruin

Nota bene: de genoemde financiële resultaten zijn exclusief de geldelijke tegemoetkomingen van de verzekeraar in de kosten van rechtsbijstand zoals verwoord in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.