Author Topic: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)? Weg er mee!  (Read 3661 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)? Weg er mee!
« on: 18 January 2012, 16:15:34 »
Wie maandag 16 januari 2012 naar Radar heeft gekeken waarbij een zee van klachten over het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) duidelijk werd, kan een zekere woede niet onderdrukken.

Niet zo vaak liet de Nationale Ombudsman Dr. Brenninkmeijer in het programma van Radar zich zo hard uit over het disfunctioneren van een Overheidsdienst als de IGZ.

Er is zelfs in samenwerking met de Nationale Ombudsman op de website van Radar een Meldpunt IGZ opgericht waar mensen hun klachten over de IGZ kunnen deponeren.

We zien hier het zoveelste optreden van een Overheidsorganisatie die gekenmerkt wordt door arrogantie, grote mate van ondeskundigheid, onbenul, geen enkele vorm van empathie voor de klagende burger en een bureaucratische houding die agressief gedrag van normale burgers oproept. Om over de kosten maar niet te spreken, want de salarissen zijn daar uitstekend en die worden natuurlijk betaald door de belastingbetaler.

Dit is, zo wordt in de Maatschappij beluisterd, al jaren de praktijk bij de gehele Overheid. Daar huist een veelkoppig gruwelijk monster dat zich zelf voedt en steeds meer uitdijt. Hoewel er binnen de Overheid keer op keer fouten worden gemaakt die miljarden kosten of leiden tot miljarden zinloze uitgaven, is het patroon bij de ambtenaren dat niemand hiervoor verantwoordelijk is.

Is er bij de vele blunders en zinloze werkzaamheden bij de Ministeries met miljarden weggegooid geld ooit een voltallige Directie (en binnen een Ministerie zijn er tientallen Directies) opgestapt of naar huis gestuurd zoals dat wel er aan toe gaat in het bedrijfsleven?

De Overheid is er niet voor de burger, het is een lompe Organisatie geworden die de vijand van de burger is geworden.

In het geval van het IGZ wordt dus niemand verantwoordelijk gehouden voor de jarenlange misstanden daar, laat staan de laan uit gestuurd. Vanuit mijn rechtspraktijk maak ik bijna wekelijks mee hoe slecht mensen worden behandeld door het IGZ als het gaat om onderzoek naar medische fouten met verregaande consequenties.

Zoals Dr. Brenninkmeijer al meldde in het programma Radar over de talloze blunders en de verwerpelijke werkwijze van het IGZ: Wat hebben de mensen daar dan aan?

Daar ligt impliciet het antwoord. Ontsla de gehele dienst van het IGZ. De bezuinigingen op dit geldverslindende apparaat zullen enorm zijn. Mijn voorstel is daarbij dat die besparingen, behaald door het massaal de straat op sturen van het IGZ in een "pot griffierecht en proceskosten" worden gestopt en mensen die bij de gewone rechter hun gelijk in medische kwesties willen halen dan kosteloos kunnen procederen. Nu legt diezelfde Overheid de burger enorme griffierechten op die menig gezin niet kan betalen en bij het zoeken naar recht dan afhaakt.

Overheidsdiensten kunnen massaal met veel minder mensen aan. Het merendeel doet zinloos werk en levert datgene waar de burger niet op zit te wachten. Het is kenmerkend dat het Kabinet Rutte weer terugvalt op een ambtelijke werkgroep (deze term alleen al roept de nodige agressiviteit op) die een scala aan bezuinigingen in de kast heeft liggen waarbij opvalt dat alle bezuinigingen bij de burger worden gelegd.

Het wordt hoogtijd dat we een "buiten ambtelijke werkgroep" installeren en aangeven welke Overheidsdiensten zo snel mogelijk opgedoekt kunnen worden en waarbij de betrokken ambtenaren niet worden herplaatst binnen het Ministerie, of erger nog tot op hoge leeftijd vanuit de staatsruif op een wachtgelduitkering mogen rekenen, maar op zoek gaan naar een echte baan.

Tot slot. Wie op 17 januari 2012 bij Pauw & Witteman de hoogste baas van het IGZ hoorde spreken met de zelf verzonnen titel Inspecteur Generaal, begrijpt waarom mensen boos zijn. De man in kwestie draaide a la Wouter Bos en sprak voornamelijk in ambtelijke termen. Jammer dat zowel Pauw als Witteman geen harde vragen stelde. Het zoveelste voorbeeld overigens van dag tot dag, ergo moment journalistiek zonder voorafgaand diepgaand onderzoek en analyse. Ik noem dat maar de waan van de dagjournalistiek. Morgen weer een andere dag en dat gevoel kreeg ik nadat de baas van de IGZ uitgesproken was en er een moment van stilte viel. Voor de slachtoffers van het IGZ?

Jan de Bruin
Letselschade Haaglanden ClaimZorg