Author Topic: been echtgenoot  (Read 4888 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

shrinkie

  • Nieuweling
  • *
  • Posts: 5
been echtgenoot
« on: 16 July 2010, 17:39:23 »
Geachte heer de Bruin,
Wij sturen u morgen of maandag mijn man's dossier met het verzoek deze casus over te nemen van de DAS.
Mevrouw Voges.
Loopt -zoals u al vermoedde- te lang en het fameuse/beruchte Scheperziekenhuis heeft inderdaad Medirisk als verzekeraar.
Medirisk laatste bericht aan Voges paar weken geleden was dat ze foto's nog moesten bestuderen om te bezien of ze contra expertise willen.
Zaak loopt denkt mijn echtgenoot al ruim 2 jaar via DAS-met een aan ons niet gemelde advocatenwisseling.
Heb na uw advies Mevrouw Voges gebeld en zij was er nog lang niet aan toe er een kort geding van te maken??Reden heb ik maar niet eens gevraagd.
Mogelijk is ze niet zo slecht,maar m.i.zeker ook niet zo goed en werkt voor DAS slechts part-time:3 dagen per week.
Omdat we samen aan het eind van ons latijn zijn,zouden we u persoonlijk -mits u tijd heeft-willen vragen deze zaak van haar over te nemen.Tevens vermoed ik dat de orthopaed gefraudeerd heeft in het dossier,daar hij onze huisarts destijds nooit gebeld heeft.Zelf belde ik in begin meteen de poli als zijnde arts en echtgenote toen pin door kom geschoten was,doch kreeg van secetaresse -zonder overleg met wie dan ook geen afspraak en werd naar huisarts verwezen.Dit gaf meen ik uitstel van ca 2 weken daar eerste arts mijn man niet goed onderzocht.Bood een half uur excuses aan en was moe geweest;had geluk dat ik niet meteen zijn telefoontje kon bentwoorden en pas 3 weken later met hem sprak mede op instignatie van onze destijds huisarts-waarvoor ik ook kortdurend enige administratieve werkzaamheden deed.
Zoals u bekend-wsch.-klagen artsen niet over collegae en dit is specifiek de klacht van mijn man Dawson, die ik inmiddels volledig steun.
Hoop dat u onze casus wilt bekijken.
Zijn inmiddels verhuisd naar Schotland en soms moeilijk bereikbaar.
Tel(mobiel):00447541201473
                0044611309310
Post tot nader order graag naar ons Hollandse adres tot nader order-hopen morgen hier meer permanent huis te vinden.Zien dat maandag a.s.
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Dawson en Ine Carle :'( ???