Author Topic: COMPLOT VAN DE OVERHEID EN HAAR WERKGEVERS  (Read 9400 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

melissa

 • Nieuweling
 • *
 • Posts: 37
COMPLOT VAN DE OVERHEID EN HAAR WERKGEVERS
« on: 7 January 2009, 20:24:20 »
HET_COMPLOT_VAN_DE_OVERHEID_EN_NALATIGE_WERKGEVERS_TEGEN_ZIEKE_WERKNEMERS_MET_BEROEPZIEKTE_IS_GENADELOOS_EN_DOORTRAPT


COMPLOT VAN DE OVERHEID EN HAAR WERKGEVERS TEGEN BEROEPZIEKE WERKNEMERS OP DE WERKPLEK IS GENADELOOS,ZIEK,DOORTRAPT


PERMANENTE SCHADE,BLIJVEND BEROEPZIEKTE OPS-CTE OPGELOPEN IN HET LICHAAM VAN WERKNEMERS EN NOOIT ERKENNING KRIJGEN

Of er blijvende schade ontstaat door blootstelling aan neurotoxische giftige stoffen in het lichaam van een werknemers hangt mede af van het aantal keren,en over welke periode de werknemer is blootgesteld zoals dagelijkse verhaaldelijke piekblootstellingen op de werkplek is mede een belangrijke faktor .giftige Stoffen komen binnen via de mond,neus,huid,en worden opgenomen in het lichaam via de longen,huid vervolgens komt het in de bloedbaan van werknemers terecht en gaan via de bloedbaan de hersenen in.Daar aangekomen richt het grote schade aan in de basale kernen van het hoofd waardoor meerdere hersen infarcten zullen ontstaan.ook richt het verdere beschadegingen aan in het bewegings apperaat,Zenuwgestel, intelligentie, geheugen, waarneming en motoriek,irritatie van huid en slijmvliezen, interne organen en bloeds omloop waardoor auto inmuunziekte zal kunnen onstaan,concentratie problemen
vergeetachtigheid,geïrriteerdheid geestelijke en lichamelijke ouderdoms verschijnselen op jonge leeftijd ernstige vermoeidheid, zware hoofdpijnen, en depressie s dagelijks .onbegrip,onwetenheid over de ziekte ops-cte bij overheids organen,huisartsen posten ziekenhuizen en bedrijfs artsen waardoor een werknemers met beroepziekte OPS-CTE onnodig moet boeten voor permanete opgelopen ziekte opgelopen tijdens het werk door nalatige werkgever.de arbeidsinspectiedienst onderdeel van de overheid die meerdere keren faalt om ops-cte een halt toe te roepen bij nalatige werkgevers te plaatsen en pakken deze werkgevers niet aan waardoor vele zieke werknemers hier de prijs voor betalen voor de rest van hun leven en onnodig lang de werkgever aansprakelijk moeten stellen via de rechter omdat overheid en werkgever een complot in aktie hebben gezet tegen zieke werknemer met beroepziekte meerdere.malen worden deze rechtzaken dan ook verloren omdat de beroepziekte ops-cte bewust te weinig informatie over bestaat en bewust wordt ondermijnt door overheids organen
schadeverzekeringen maatschappy bedrijfsartsen,ziekenhuis artsen,en huisarts posten alles word met een korte veeg onder de grote grasmat geschoven alsof er nooit een vergiftiging op de werkplek heeft plaats gevonden door de nalatige werkgevers en op deze manier de hand boven het hoofd wordt gehouden door overheids organen, de overheid wil ten alle tijden verkomen dat de nalatige werkgever voor het gerecht worden gesleept en op deze manier er voor moeten boeten in verband met permanette organische vergiftiging in het lichaam werknemers door nalatigheid we hebben hier dan ook te maken met een complot van te voren afgesproken informatie van de overheids organen richting de werkgevers,bedrijfs artsen,ziekenhuis artsen,schadeverzekeringen maatschappij en ziekenhuizen om op deze manier de werkgever op deze manier te beschermen tegen rechtzaken van werknermers met opgelopen OPS-CTE Ziekte door organische vergiftiging op het werkplek door nalatige werkgevers te plaatsen overheid waarborgt de volks
gezondheid niet voor zieke werknemers maar onder gaat een complot met haar werkgever ............................


melissa

 • Nieuweling
 • *
 • Posts: 37
Re: COMPLOT VAN DE OVERHEID EN HAAR WERKGEVERS
« Reply #1 on: 7 January 2009, 20:25:05 »
SYMTOMEN VAN PERMANENTE EN BLIJVEND SCHADE BEROEPZIEKTE OPS-CTE

een dronken gevoel hebben, duizeligheid, coördinatiestoornissen persoonlijkheids stoornissen, agressiviteit,hartkloppingen, aanvallen van transpireren herseninfarct krijgen in de basale kernen van het hoofd,effecten op gedrag duizeling voelen het links of recht uit evenwicht raken,permanent slaap stoornissen krijgen niet meer dagelijks in rem slaap kunnen komen of pathologische diepe slaap te krijgen door het dagelijkse slaap gebrek tijdens de dag of avond uren.werknemers met ops-cte slapen niet meer dan 4 a 5 uur per nacht waardoor zij zich dagelijks mentaal verrot voelen als een verziekt vogeltje tijdens de dag en avond uren.pijnen in maag, borst streken,misselijkheid, braken,dagelijks onwel voelen, gebrek aan eetlust,impotentie en onvruchtbaarheid,kortademigheid,uitval van spierfuncties,samen trekkende spieren,bot en gewrichten pijn
klachten krijgen in ledematen armen en benen


HET COMPLOT VAN DE OVERHEIDS ORGANEN EN NALATIGE WERKGEVERS OP DE WERKPLEK

OVERHEIDS ORGANEN ZWIJGEN ALS HET GRAF EN GEVEN GEEN ANTWOORDEN OP DEZE VRAGEN MAAR STOPPEN ALLES IN DE DOOFPOT

ORGANISCHE VERGIFTIGING OP HET WERK OPGELOPEN,WORDT DOOR DE OVERHEIDS ORGANEN EN WERKGEVER BEWUST ONDERMIJNT


ik heb wel vaker contact gehad met u gehad, over de overheid en het bagataliseren over organische neurtoxische stoffen en telkens maar weer krijgt u het voor elkaar mij en andere werknemers terug door te verwijzen naar de zelfde werkgever toe Maar de SP moet op de hoogte zijn en blijven zoniet wil ik dit toch proberen duidelijk te maken, van deze doortrapte wanbeleid praktijken uit het verleden afkomstig van deze overheid orgaan.Werkgevers vergiftigen werknemers met neurotoxische stoffen, uit winst behaag en hebzucht, hele gezinnen worden te gronden gericht en gaan er kapot aan, kinderen in gezinnen worden met meerdere afwijkingen geboren,en de Nederlandse politiek helpt hier met volle borst aan mee, door deze slachtoffers bewust ook nog eens de keel dicht te knijpen, zodat de werkgevers en verzekeringen maatschappyen vrij uit kunnen gaan.Ik zou u graag het volgende doofpot uit het verleden onder de aandacht willen brengen, want het is eigelijk te gek voor woorden dat zoiets in Nederland kan en mag gebeuren.Mijn werkgever mechatronics te nieuw vennep heeft mij in een veel te hoge concentratie ( MAC waarden) van vernis en soldeer damp laten werken zonder deugelijke afzuigsysteem, waardoor ik organische vergiftiging heb opgelopen, en ik na 2 jaar in de WGA ben beland waaronder ik 100 procent ben afgekeurd Het ergste probleem is dat werknemers die vallen onder de groep beroeps ziekten niet eerlijk worden behandeld, werknemers die ziek zijn geworden door een industriële gevaarlijke neurotoxische stoffen of chemicaliën krijgen per definitie een gehele andere status in Nederland, namelijk een status dat je een politiek industrieel slachtoffer bent geworden, in Nederland wordt je een geintoxiceerde vluchteling, een politieke vluchteling, een toxische asielzoeker in je eigen land. Deze groep werknemer die door hun werkgevers zijn vergiftigd, kunnen alleen maar gekeurd worden bij de solvent team en nergens anders. Deze Solvent teams zijn
en is onderdeel van het NCvB ( Nederlands Centrum voor Beroepsziekte ) de artsen die ons daar onderzoeken moeten de gevonden informatie en gegevens voorleggen aan een arts van het NCvB en die moet bepalen of de mensen beroepsziek zijn geworden tijdens het werken op de werkplek. Ook kan dit door ontvangen brieven worden bewezen. Als we dan zien dat volgens mij bekende gegevens, het NCvB gesubsidieerd wordt door het SZW dan is de cirkel rond? en krijgen we te maken dat Beroepszieke werknemers worden onderzocht door artsen die door de werkgevers, en verzekerings maatschappij worden betaald. Deze grote groep beroepszieke werknemers heeft dus geen enkele kans op een eerlijk afhandeling onderzoek of proces, dit heet in de volks monden belangen verstrengeling een opgezette val van de overheid en werkgevers die dicht slaat voor beroepzieke werknemers, om zo werkgevers en verzekeringen te beschermen tegen schade claims, zodat ze de slachtoffers niet uit hoeven te keren aan beroepzieke werknemers en dan te bedenken dat het NCvB ook nog wordt gesubsidieerd wordt door het SWZ hoe is het mogelijk .Het NCvB is een buffer tussen de vergiftigde slachtoffers op de werkplek, en de werkgevers,verzekeringen maatschappy en de bedrijfsarts.het NCvB zorg er voor dat de ziekte OPS_CTE niet wordt erkend, zodat de werkgever niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door hun werknemers, en de verzekering niets hoeft worden uitgekeerd.Is dit niet een politiek schandaal in alle eerlijkheid en openheid van zaken dat beroepszieke mensen zo worden behandeld?Het gaat niet alleen om mij , maar om een veel grotere groep beroepszieke werknemers,die allemaal op de zelfde verbluffende manier de vel over de oren wordt getrokken door deze zelfde overheid orgaan en op deze manier worden afgedankt ook de SP is betrokken geweest bij het oprichten van een OPS_CTE fonds, wat voor zin heeft dit fonds FRACTIE SP als het NCvB er voor zorgt dat WERKNEMERS met OPS_CTE beroepziekte geen erkenning zullen krijgen,dit zit erg doortrapt in elkaar alleen is de overheid er nu bij .niemand zal op dit fonds aanspraak kunnen maken.Als het NCvB wel erkenning geeft van OPS dan zou men de werkgever aansprakelijk kunnen stellen, maar dit zal nooit gebeuren, want dan zou het NCvB, hun werkgever aansprakelijk stellen. Ik hoop dat ik u glas helder heb laten zien dat dit NCvB met hun Solvent teams één grote belangen verstrengeling is, waar de beroepszieke werknemers en gezinnen het slachtoffer van zijn geworden en ten alle tijden de prijs voor zullen betalen Ik hoop dat u mij hierover een eerlijk antwoord op gaat geven of wat u voor deze groep beroepszieke werknemers gaat doen, want ook de SP is met stemmen van de arbeiders groot geworden. Ik hoop snel van u te mogen horen want als u niets doet mogen wij aannemen dat u, en ook de SP dit criminele gedrag goed keurd en 100 procent ondersteund en de beroepszieke mensen met OPS_CTE in de kou laat staan.


melissa

 • Nieuweling
 • *
 • Posts: 37
Re: COMPLOT VAN DE OVERHEID EN HAAR WERKGEVERS
« Reply #2 on: 7 January 2009, 20:25:19 »
ORGANISCHE VERGIFTIGING OP HET WERK OPGELOPEN,WORDT DOOR DE OVERHEIDS ORGANEN EN WERKGEVER BEWUST ONDERMIJNT

HET GEVOLG VAN ORGANISCHE VERGIFTIGING OP DE WERKPLEK DOOR NALATIGE WERKGEVER EN GEEN ERKENING KRIJGEN

Het bedrijf Mechatronics in nieuw vennep is en blijft aansprakelijk voor de opgelopen schade aan mijn Gezondheid de werkgever is blijvend nalatig geweest en heeft helemaal niets Jaren lang ondernomen om het gevaar uit te sluiten of te verkomen zodat gezondheidschade uit eindelijk bij mij is ontstaan door het langdurig inademen van bedwelmende neurotoxische aantastende schadelijke stoffen in de longen,zenuwgestelcel,hersenen van het lichaam zoals Schadelijke soldeerdampen en vernisdampen op de werkplek en zo door langdurige bloot te Hebben gestaan aan neurologes gezondheidschade in het zenuwstelsel,longen,hersen beschadeging Aantasting immuun systeem op te lopen door het nalatige gedrag van het bedrijf kverneland group mechatronics b.v hooftdweg 1278 te nieuw vennep zit ik nu met de gebakken peren mijn gezondheid is permanent verziekt en mijn glazen naar een betere toekomst voor altijd in gegooid, zit ik nu al meer dan 1 jaar met tegenzin in de ziekte wet zonder enig vooruitzicht naar toekomstig werk Is dit ergste wat je in je leven kan mee
maken .doordat het bedrijf mechatronics met mijn gezondheid
heeft gegokt en nalatig heeft gehandeld ben ik nu de enige die daar de prijs voor betaald en dagelijks voor moet boeten vind ik dit meer dan onaanvaardbaar en kan er bij mij niet in. mijn dagelijkse gezondheid problemen zijn nog steeds niet afgenomen ik leef van dag tot dag zonder vooruitgang zal ik door gaan tot de werkgever is aangeklaagd En mijn recht is behaald verder heeft de werkgever niets gedaan om of veiligheid op de werkplek veilig te stellen en voor werknemers Waar te borgen In de plaats heeft het bedrijf mechatronics het gevaar van organische neurotoxische stoffen van soldeer en vernis werkzaamheden van werknemers zoals ik in de kleine ruimte in de vernisbakken voort Laten bestaan en zo gezondheid voor werknemers jaren lang in de waagschaal gelegd ook was dit al meerder malen dat jaar besproken met Chef,directeur,werknemers van mechatronics en uitzendkrachten van vedior uitzendbureau er wordt jaren lang niets door het bedrijf mechatronics ondernomen of uitgevoerd voor de aanschaf van een deugdelijk afzuigsysteem die voldoet aan de normen en waarden van deze tijd en zo blijft het gevaar voor gezondheidschade in het lichaam van werknemers voort bestaan dat er uiteindelijk een nieuw afzuigsysteem is gekomen is alleen te danken door de arbeids
inspectiedienst te plaatsen omdat de arbeidsinspectie daar op stond en het bedrijf niets anders dan dat kon doen van wegens de sanctie van de arbeidsinspectiedienst zoals het defect soldeer afzuigsysteem in de grote ruimte en heeft helemaal niets te maken met het schoon houden van het soldeer systeem en de schuld op de werknemer te dumpen als het probleem heel ergens anders aan ligt de nalatige werkgever waaronder het verstopt raken van te klein ontworpen slangen van het afzuigpunt afzuig slangen van het soldeer afzuigsysteem waren niet groter dan 3 mm intern groot waardoor de hars afscheiding ervoor zorgde dat de slangen van niet meer dan 3 mm groot om de 15 tot 20 minuten verstopt raakte en vrij spel hadden op longen,hersenen en immuun systeem van werknemers en zo ook verstoppingen in slangen te veroorzaken was dit onbegonnen werk deze schoon te krijgen of te houden ook waren er andere grote problemen aanwezig waar ook naar zou moeten worden gekeken als men het complete plaatje gevaren zou willen krijgen bij het bedrijf mechatronics Waaronder aantasting bij het dubbelzijdig vernissen van printplaten in een ruimte niet groter dan 15 bij 3 meter groot waar de vernis dampen bleven hangen en niet konden worden afgezogen. ramen en schuifdeuren waren dagelijks potdicht afgesloten de werkgever had daar een kar op wieltjes geplaatst met uitschuifbare houten panelen waar 150 Tot 200 Printplaten dagelijks lagen uit te walmen niet meer dan 1 meter verwijdert stonden van een werkende werknemer die daar dagelijks bezig was met het vernissen van printplaten in de vernisbakken boren of frezen van producten waardoor ze dagelijks 7 tot 8 uur lang bloot worden gesteld aan organische neurotoxische stoffen ook moest ik dagelijks in de zelfde ruimte werken waar vernis werkzaamheden werden uitgevoerd door meerdere werknemers vaak was de lucht daar niet te harde en had ik vaak last van koppijn. Duizeligheid die de hele dag aan hield ook moest ik vaak naar buiten toe om op adem te komen. ook waren er vaak geen latex handschoenen of beschermde gelaat maskers aanwezig om mij zelf te kunnen beschermen zoals bij het vernissen van printplaten ik heb dit al Meerder malen gemeld bij chef en directeur van het bedrijf mechatronics zonder enige response er wordt niets ondernomen schijnbaar staat gezondheid op de laatste plaats en het niet afzuigen van vernisdampen te laten voort bestaan niet een kwalijke zaak genoeg. verder wordt er geen actie ondernomen om de Gezondheid Van werknemers veilig te stellen of gezondheidsschade te verkomen er waren vaak werknemers ziek of kwamen nooit meer terug bij het bedrijf Om hun werk voort te zetten vermoedelijk door permanent ziekte er werd vaak een smoesjes verzonnen door het bedrijf waarom de werknemer niet meer terug kwam alleen is het bedrijf mechatronics hier niet eerlijk over en liegt het om zijn eigen hachje te kunnen redden. verder gebruikt uitzendbureau vedior de klein print mocht een werknemer een lange tijd ziek raken dat je automatische uit dienst verband wordt ontslagen door uitzendbureau vedior dus dat houd in dat ik niet zelf uit dienst ben gegaan zoals wordt beweerd door verzekeringen zurich het berust niet op de waarheid en zo ook de rest van de beweringen het strookt niet met de waarheid waar we alle naar op zoek naar zijn zoals de metingen die zijn alleen uitgevoerd in de ruimte van waar soldeert systeem is bevestigt er zijn geen metingen verricht in de ruimte waar de vernisbakken staan op gesteld waar vernis dampen zijn waargenomen en ingeademd door mij een ruimte van 15 bij 3 meter groot daar schiet zurich verzekeringen al te kort als men op zoek is naar de waarheid moet men geen half werk gaan verrichten omdat het in hun belang blijkt te zijn dus mag ik even duidelijk zijn de vergiftiging op het werk is ontstaan door inademingen langdurig door soldeer,vernisDampen op de werkplek in de grote en de kleine ruimte van het bedrijf mechatronics dus dat houd in dat het niet alleen maar om soldeer dampen gaat maar ook om vernisdampen in de kleine ruimte van 15 bij 3 meter groot dit schreef ik aan mijn letselschade bedrijf die niet genoeg bewijs kon leveren de zaak heeft meer dan 1 jaar geduurt en is hellaas op niets uitgelopen en mechatronics gaat vrijuit omdat nog een ander dag bij een ander werknemer te flikken ik schijf u omdat u mijn laatste stro halm van hoop om gerechtigheid dat een werkgever geen vrij spel hebben op gezondheid van werknemer op de werkplek te kunnen verzieken door nalatigheid van organische bedwelmende stoffen een rechtzaak aan spannen heeft gefaald om ziekte te kunnen aantonen omdat er hellaas geen technieken in ziekhuisen aanwezig zijn om dit aan te kunnen tonen verder het centrum van beroepziekte in amsterdam is een onderdeel van de overheid die er alles aan doet dit niet toonbaar te maken en is erg vaag wat er op schrift wordt geschreven weer een vrij briefje voor de werkgever waarschijdelijk bang dat ze opgescheept zitten met vele die aangetast zijn door blootstelling van organische stoffen op het werkplek verder nog is het ergste van alles dat de nalatige werkgever vrij spel wordt gegeven op deze manier werknemers te vergiftigen arbeids
inspectiedienst komt meestal altijd te laat of is de laks tijdig in aktie komen bij de bedrijfen.bedreft het veilig stellen van beroepziekte zoals deze bij mij is onstaan ik kom tijdens de nacht uren niet meer in slaap en sta de elke dag als een niet uitgeruste verziekt vogeltje op ik vergeet veel dingen en heb vaak tintelingen in armen en benen ook stuiptrekken af en toe in de oogleden verder heb af en toe ik last van evenweegts stoornissen het links of recht uit evenweegt raken ook heb ik dagelijks last van hooftpijnen die niet over willen gaan verder nog zijn de ziekenhuis artsen weinig tot niet op de hoogte wat organische stoffen in het lichaam van werknemers kan uithalen waardoor ze niet daar van op de hoogte zijn en een verkeerde diagnose wordt gesteld dit is een ramp voor de werknemer omdat tijdens een rechtzaak niet genoeg bewijs hebben om aan te tonen dat de nalatige werkgever de werknemer langdurig heeft vergiftigd op de werkplek door neurtoxtische bedwelmende stoffen waardoor OPS - CTE ontstaat bij werknemers meestal voeren ze onderzoeken uit met mac waarden waar meestal helemaal niets van klopt ook omdat er metingen worden vericht op dagen dat er niets tot nauwelijks wordt soldeerd of vernist verder nog worden deze metingen van te voren aangekondigd zodat werkgever stappen kan ondernemer hier vroegtijdig voorzorgmaatregelingen voor te treffen hierbij goed uit de bus te komen al met al is het tijd om hier iets mij te gaan doen zodat werknemers niet meer de duppe worden van beroepziekte door nalatige werkgever waar uiteindelijk de werknemer de prijs voor betaald smeek ik u dat er op dat gebied aandacht aan wordt besteed zodat meerder werknemers op het werk veilig kunnen werken bij voorbaat dank voor uw medewerking

PERMANENTE SCHADE IN HET LICHAAM EN HERSENEN VAN WERKNEMERS OP DE WERKPLEK HIERONDER VERMELD

Ik ben een 42 jarige man, maar een kind kan nog beter tellen als ik, en daar iriteerd me dagelijks ontzettend aan. Dit gebrek aan concentratie heeft vergaande gevolgen voor mijn leven die vaak aan geheugenstoornis zoals parkeson,dementie doet denken.Na een strijd van 2 jaar,met ziekenhuizen artsen,werkgever,Advocaten en het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekte ) die mijn beroepziekte bewust niet konden vaststellen voel ik mij door de overheid organen flink in de steek gelaten en bedondert,waarom heeft men het bloed van mij niet gelijk gecontroleerd op de dag van de ziekte om dat zij allen belangen met de werkgevers hebben.Ik wil hiermee naar voren brengen dat het NCvB, en ook de ziekenhuizen belangen hebben met de werkgevers en op deze manier de handen boven het hooft worden gehouden ook al is dit onterecht,het ministerie van SZW. De ziekenhuizen ontvangen subsidie,s van het SZW, en werkgevers,en daarom zwijgt men in verband met beroepsziekte.normen en
waarden vervagen en de ziektes vieren hoogtij iedereen met een organische vergiftiging wordt door overheid en werkgever bewust zand in de ogen gestrooid en de gezondheidsraad op deze manier op verkeerde been gezet. zo wordt er gesjoemeld met neurotoxische gif raporten zoals zware metalen zo als lood,caluminium,mangaan
en organische stoffen waar je permanent ziek van wordt Patiënten met de schildersziekte' ops hebben aantoonbare afwijkingen in hun hersenen als gevolg van het contact met organische oplosmiddelen.De onderzoekers tonen als eersten een verband aan tussen de symptomen, de mate van blootstelling aan de schadelijke stoffen en strukturele veranderingen in het hersenweefsel aantonen.Werknemers die aan organische oplosmiddelen in bijvoorbeeld verf,vernis
inkt,soldeer zijn blootgesteld, kunnen lijden aan concentratie stoornissen, geheugenproblemen en verstoringen in de psycho,
motoriek,onwillekeurige bewegingen die onder psychische druk kunnen ontstaan. Ook als de patiënt niet meer met de stoffen werken,kunnen zulke symptomen van het organisch psychosyndroom (ops) blijven voort bestaan. Schade aan de hersenen is echter tot nu toe nooit onomstotelijk aangetoond.De onderzoekers maakten opnamen van de hersenen van tien mensen met ops. Daarnaast keken ze naar tien schilders zonder symptomen, die wel aan oplosmiddelen waren blootgesteld, en naar elf timmerlieden die nooit met de stoffen in aanraking waren geweest. De beelden lieten bij de patiënten duidelijke afwijkingen zien in hersengebieden die betrokken zijn bij aandacht, psycho,motoriek en de verwerking van informatie.maar je krijgt van de overheid daar geen erkenning voor bewijslast beroepsziekte hiermee kunnen economische belangen mee gepaard gaan.Op deze manier word de werkgever beschermd, en hoeft de verzekering dus geen schade aan het slachtoffer uit te keren.Het is zeker een oneerlijke en politieke zaak waar over wordt gebagataliseerd, het NCvB word ook betaalbaar gesteld door het ministerie van SZW,dus geen enkele instantie durft iets te doen, of te zeggen, want dan kunnen ze subsidie problemen verwachten.Alle beroeps zieken worden dus alleen behandeld door het NCvB, en kunnen dan geconcentreerd onder de gras mat worden geveegd.alle belangen verstrengelde instantie die elkaar blijven beschermen,die de werkgevers moeten beschermen zodat de verzekering niets uit hoef te keren aan de ziek geworden werknemers vind ik een kwalijke zaak het riekt naar doofpot beleid praktijken van onze vriendelijk vriend de overheid maar waar is het bewijs ??

# innerlaatsiekoorts het inademen van organische stoffen door herhaalde piekblootsteling op het werk

# permanente hersenbeschadeging opgelopen in de basale kernen in het hooft niet bij geboorte

# dagelijks links en rechts uit evenweegt raken < evenweegt verlies > waren geen bewijs ?

# De spier verkrampingen,stuipingen in spieren,botten,gewrichten in het lichaam geen bewijs

# aantasting van het zenuwstelsel,inmuunziekte en zware deppresie in het lichaam aanwezig

# het dagelijks niet meer in rem slaap kunnen komen en lijden aan dagelijkse slaapgebrek

# De geheugen verlies en cognitieve,concentratie stoornissen in het hooft waren geen bewijs

# schildklier ziekte en is dit dan geen bewijs ?

# dagelijks last van bonkende en stekende hoofdpijnen in het hooft waren geen bewijs ?

# Het neurologisch rapport van het centrum van beroepziekte gaf geen duidelijkheid in de
uitslag van haar raporten om de werknemer op weg te helpen en was meer bedoelt als
vrijbriefje voor de werkgever en te huilen voor de zieke werknemer

# De uitspraak door arbeidsinspectie dat het door de arbeidsomstandigheden komt; is dit dan geen bewijs ?

# dagelijks longfunctie verlies vaak in ademnood verkeren is dit geen bewijs ?

# De coprostase buikklachten,stofwisseling,metabolisme,koolhydraten problemen is dit dan geen bewijs ?

# toenemen van het lichaams gewicht en de verstoorde vet afbraak,vasthouden van vocht,vet ?

# De vergeetachtigheid in het korte geheugen van het hooft was geen bewijs ?

# dagelijks steeds op de grond vallen door duizeligheid en evenwicht stoornissen was geen bewijs ?

Teun

 • Nieuweling
 • *
 • Posts: 3
Re: COMPLOT VAN DE OVERHEID EN HAAR WERKGEVERS
« Reply #3 on: 19 July 2010, 12:58:00 »
Teun
In het bovenstaande verhaal niet de soldeer vloeistof maar de printplaten bevatten isocyanaten  Je zoekt in google op Singer R Scott diisocyanate in dat stukje staan de gevolgen slapeloosheid enz.
Dat je door de overheid belazerd word in http://www.tulanelink.com/stories/swan_09a.htm  ze doen er alles voor om het in de doofpot te stoppen

kawa

 • Nieuweling
 • *
 • Posts: 1
Re: COMPLOT VAN DE OVERHEID EN HAAR WERKGEVERS
« Reply #4 on: 31 December 2011, 12:41:46 »
Melissa schreef: HET GEVOLG VAN ORGANISCHE VERGIFTIGING OP DE WERKPLEK DOOR NALATIGE WERKGEVER EN GEEN ERKENING KRIJGEN.
Ik sluit mij volkomen bij Melissa aan, ik ben momenteel ook al 11 jaar aan het vechten voor erkenning inzake Mangaan vergiftiging.
Tegenwoordig vervaardig men bakstenen met daarin mangaan voor de kleur, maar men weet dat mangaan Repro-Neurotoxische is, en tevens ook nog kanker kan verwekken.
En net zoals Melissa al schrijft houden de ziekenhuizen gegevens achter, Want ook bij mij zouden er geen urine en bloed monsters zijn onderzocht op mangaan, niet in het ziekenhuis, en later ook niet bij het NCvB, terwijl men wist, en ik aangegeven had, dat ik mogelijk van mangaan ziek zou zijn geworden. Wel werd er hersen letsel, longontsteking, en uitval van hersen zenuwen vastgesteld en men schreef dus op dat de mogelijkheid niet uitgesloten was dat ik van mangaan ziek geworden was. En een ieder weet wel dat met de woorden: mogelijk heid niet uitgesloten, dat de slachtoffers daar niets mee kunnen. Dus ook hier komt het schrijven van Melissa nog steeds over een, Later heb ik me laten onder  zoeken in een privé kliniek, wat het slachtoffer dus veel geld kost, en daar wist men te vertellen dat ik 28 keer zoveel mangaan in mijn bloed had zitten als een normaal mens. Zo zie je maar weer hoe je als slachtoffer van industriële vergiftiging, ook door specialisten, waar we vertrouwen in hebben, belazerd worden. Over belangen verstrengeling gesproken, de directeur van het NCvB is ook directeur van de Solventteams, en ook ik heb de bewijzen dat het solventteam, eerst de geconstateerde problemen eerst met het NCvB besproken moeten worden. Een eerder aanvraag bij een universitair ziekenhuis voor toxicologische onderzoek werd geweigerd, en ik werd naar het NCvB verwezen, ook door de Arbeidsinspectie werd ik naar het NCvB verwezen. En het NCvB bestaat uit bedrijfsartsen, de industriële vergiftigde slachtoffers worden dus zo in de val gejaagd, de slachtoffers kunnen op deze manier alleen maar onderzocht worden door artsen die direct, of indirect, door de werkgevers worden betaald, en voor een secont opinie kun je ook nergens anders terecht.
Onbegrijpelijk, we gaan grote acties organiseren voor de strijd tegen de kanker, en de grote bedrijven gaan gewoon kanker verwekkende stoffen in onze directe woon omgeving plaatsen. We halen het kanker verwekkende asbest met grote pakken aan uit de huizen, en we gaan de kanker verwekkende bakstenen weer terug plaatsen. Aangeschreven politieke partijen, en bonden steken hun kop in het zand, want ook de gekke koeien ziekten (BSE) had volgens onderzoekers met mangaan te maken. Er staat beschreven dat Mangaan kanker verwekkend kan zijn, 3 collega,s die met mij samen werkten krijgen alle 3 darmkanker, ook dit zal wel weer toeval zijn toch. Nee ik sluit mij volkomen aan bij Melissa.
En ook hier blijven we vechten voor gerechtigheid.

Kawa