Author Topic: Prettig geregeld.......  (Read 5373 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

melissa

  • Guest
Prettig geregeld.......
« on: 9 October 2007, 20:16:38 »
UWV en Verbond van verzekeraars tekenen convenant
Bron: Verbond van Verzekeraars

Het Verbond en het UWV hebben onlangs een vernieuwd convenant ondertekend, dat het verhaalsrecht in de Ziektewet, WAO, WAZ, Wajong en WIA regelt. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over het vorderingsrecht met betrekking tot de gemaakte kosten voor een arbeidsongeschikte werknemer, die het UWV kan verhalen op (de verzekeraar van) degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt.

Het UWV en het Verbond hebben sinds 1996 al vier convenanten afgesloten voor de afwikkeling van verhaalsvorderingen van het UWV op verzekeraars. De convenanten bevatten een praktische oplossing voor deze collectieve afwikkeling, waarbij de verzekeraar een bepaald kortingspercentage krijgt over de schadevergoeding die hij moet uitkeren.

Data-onderzoek
Het nieuwe convenant loopt van 1 maart tot en met 31 december 2007.
\"Bewust een korte termijn\", vertelt beleidsmedewerker Renée Martius, \"en wel om twee redenen. Ten eerste willen het UWV en het Verbond dit jaar nog een gezamenlijk data-onderzoek doen naar de percentages die in het convenant zijn opgenomen, om gedegen kortingspercentages voor de toekomst vast te stellen, zodat interpretatieverschillen kunnen worden voorkomen. Daarnaast zijn de plannen van het nieuwe kabinet voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Zo is niet altijd helder wanneer iemand onder de WGA valt.\"

Nieuw convenant
Na de periode van tien maanden zal een nieuw convenant in werking treden. \"Uitgangspunt daarbij is om een voor alle partijen zo doelmatig, efficiënt en acceptabel mogelijke afhandelingsprocedure vast te stellen\", aldus Martius.