Author Topic: Nationale-Nederlanden: graag reageren binnen een redelijke termijn  (Read 128 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 429
Geachte dames en heren van Nationale-Nederlanden,
We zijn na mijn berichten van 30 juli 2020 zie bovenstaand alweer bijna 3 weken verder.
Sinds mensenheugenis wordt in dit metier onder een redelijke termijn van reageren uiterlijk 3 weken verstaan. De eisende partij is eveneens aan deze termijn gebonden. In het uiterste geval moet een slachtoffer van letselschade dus 2 x 3 = 6 weken wachten hetgeen ik al veel te veel vind.
Aan achterstanden cq tekort aan kwalitatief personeel bij een Verzekeraar heeft een clint van ClaimZorg vanzelfsprekend geen boodschap. Een Verzekeraar hoort haar organisatie op orde te hebben en zeker in het geval zij een andere Verzekeraar overneemt en daar personeel achterblijft dient zij adequate en passende maatregelen te treffen.
Ook in dit dossier accepteer ik niet dat Nationale-Nederlanden in de parkeermodus staat zoals bij veel Delta Lloyd dossiers die u hebt overgenomen en we voornamelijk niet acceptabele langdurige achterstanden zien. U neemt binnenkort ook de letselschadedossiers van Reaal over en naar verwachting zullen de achterstanden alleen maar groter worden. Ik maak mij daar ernstig zorgen over en zal dat op de voet volgen.
Aanstaande vrijdag verwacht ik het rapport van uw medisch adviseur Lok hier op mijn buro aan te treffen bij gebreke waarvan ik Nationale-Nederlanden akkoord veronderstel met de voorgestelde onafhankelijke medische expertise die dan volgende week maandag in gang wordt gezet.
Dit bericht wordt op het Letselschadeforum geplaatst en mijn weblog.

Met vriendelijke groet,
Johannes de Bruin
ClaimZorg