Author Topic: Nationale-Nederlanden: hoe langer een zaak duurt, hoe duurder die wordt!  (Read 232 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 429
Den Haag,       27 mei 2020

Ons kenmerk: JB RB 20151105/1943PS

Uw kenmerk : Ongeval d.d. 5-11-2015


Geachte cliënt,

Naar aanleiding van uw verzoek naar de stand van zaken bericht ik u als volgt.

Ik heb in de achterliggende tijden zeer veel tijd aan uw zaak besteed. Onnodig om te zeggen dat dit geheel voor rekening komt van Nationale-Nederlanden. Er staan ook enorme bedragen aan behandelingskosten open en dat motiveert mij juist om de zaak op scherp te zetten.

Zoals bekend heb ik met het oog op een Mediation dan wel in te stellen procedure bij de rechtbank tegen Nationale-Nederlanden mijn medisch adviseur weer benaderd en hem vide de vigerende rechtspraak een aantal vragen voorgelegd. Heden trof ik op mijn bureau diens rapport van 25 mei 2020 aan.

In medisch en juridische zin zijn we dus klaar voor de volgende fase!

De intermediair van uw werkgever heeft recent op mijn verzoek bij pensioen-verzekeraar Nationale-Nederlanden uw UPO’s opgevraagd. Ik zag diens antwoord voorbij komen maar moet mij daar nog in verdiepen. Ik kan dan uw pensioenschade actuarieel doorrekenen.

Voorts heb ik van uw werkgever inmiddels het pensioenreglement ontvangen en word ik bevestigd (was ik verbaasd?) dat er wel degelijk forse pensioenschade is hoewel de heer Raasveld, schaderegelaar, aan mij buro meldde dat uw pensioen premievrij wordt voortgezet: onzin derhalve naast de vele infame opmerkingen van de heer Raasveld over u en uw zaak.

Er is zeer recent een 4e vonnis van een rechtbank verschenen dat gaat over de rekenrente bij toekomstige schade (Rendement minus Inflatie = Rekenrente). Dit heeft voor uw zaak ook consequenties: uw schade wordt alleen maar hoger en merkwaardig genoeg moeten we Nationale-Nederlanden voor haar traineren in uw zaak dus dankbaar zijn.

Ik zal dan ook een nieuwe actuariële berekening opstellen. Verzekeraars gillen nu moord en brand dat de schadevergoeding door deze rechtspraak substantieel omhooggaat maar vergeten dat hoe langer een zaak duurt, hoe duurder die wordt.

De heer Raasveld liet overigens weten in onze bespreking in maart 2020:

“Verzekeraars leggen al deze rechterlijke uitspraken over de rekenrente naast zich neer”

Over deze uitspraak zal ik binnenkort de CEO van Nationale-Nederlanden benaderen met de expliciete vraag of Nationale-Nederlanden zich aan de rechtspraak in een democratische samenleving als Nederland houdt.

Overigens zullen de 4 rekenrente vonnissen van de rechterlijke macht die in amper 1 jaar tijd verschenen tot premieverhogingen bij alle verzekerden leiden: Verzekeraars hebben immers actuarissen in dienst die naar believen de befaamde sigaar uit eigen doos kunnen toveren.

Tot slot: Ik heb de medisch adviseur van Nationale-Nederlanden de heer Lok voor het Regionaal Medisch Tuchtcollege gedaagd wegens schending van de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade en inmiddels de bevestiging ontvangen dat men de zaak in behandeling heeft genomen.

Het optreden van medisch adviseur Lok in uw zaak dat ik ten volle toereken aan Nationale-Nederlanden zal uiteraard een verhogende factor zijn bij de vaststelling van uw smartengeld ten titel van “secundaire victimisatie” en daar is mooie rechtspraak over.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

debruin@claimzorg.nl