Author Topic: Inshared dit telefoongesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden (..)  (Read 582 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 424
Inshared
Postbus 51090
3007 GB  Rotterdam 
T.a.v. Afdeling Letselschade

Den Haag,      10 april 2019                         

Ons kenmerk: JBRB20160825/2004PS

Uw kenmerk: INSH.1145177.003.00

Geachte heer S.     

Ik refereer aan uw bericht van 14 maart 2019 waarin staat:

"Als er vragen zijn dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer (..).

Welnu ik heb dit telefoonnummer ingetoetst en krijg eerst een ingesproken website verwijzing en dan een "5 gangen menu" enzovoort.

Eerder heb ik bij u kenbaar gemaakt dat u onbereikbaar bent en dat is helaas nog steeds zo. Misschien dat u vanuit uw thuiswerksituatie uw 06 nummer doorgeeft zodat ik met u desgewenst rechtstreeks kan overleggen. Korte lijnen bevorderen de snelheid van aanpak en uiteindelijk de afwikkeling. Verwijzing naar een website hoort niet in de letselschaderegeling thuis!

Voorts meldt de automatische telefoonbeantwoorder van Inshared dat de gesprekken worden opgenomen vanwege trainingsdoeleinden.

Ik wens evenwel niet dat de gesprekken zonder mijn uitdrukkelijke toestemming worden opgenomen. Ergo, ook mijn cliŽnt geeft geen toestemming en wenst al helemaal niet dat zijn ellende veroorzaakt door uw verzekerde in een lokaal voor trainingsdoeleinden wordt besproken. Zoals u weet betreft de Letselschade-branche zeer gevoelige persoonlijke en soms pijnlijke informatie.

U behoort, het is maar een idee, bij dit precaire onderwerp uw automatische telefoonbeantwoorder als volgt in te stellen:

Indien u niet wenst dat dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden toets dan 1. Indien u wel toestemming geeft dat dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden toets  dan 2.

U zou eens de website (..) van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen raadplegen en zien hoe vaak grote bedrijven enorme bestanden aan persoonsgegevens op straat laten rondstrooien door ondeskundigheid en externe hackers. Ik moet er niet aan denken dat letselschadekwesties op straat komen.

Volgens de AVG dien ik eerst bij de verantwoordelijke Instantie mijn beklag te doen alvorens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aangezien u niet de enige verzekeraar bent maak ik hier een principieel zaak van die dus een groter belang dient. Ik verzoek u dit schrijven aan de verantwoordelijke Manager of Directielid toe te zenden die mij voor deze klacht wel schriftelijk antwoord en uitleg te geven.

Ik plaats dit artikel op mijn weblog en ons Letselschadeforum dat jaarlijks 25.000 bezoekers heeft.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

debruin@claimzorg.nl