Author Topic: Nationale Nederlanden: laakbare en abjecte opstelling in de letselschaderegeling  (Read 432 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 410
Nationale-Nederlanden Amsterdam

Postbus 1000

1000 BA  Amsterdam

T.a.v. de heer R. van den BergDen Haag,       26 februari 2019

Ons kenmerk: JB RB 20151105/1943PS

Uw kenmerk: L4-06-6821038

Betreft : De heer Z. ,ongeval 5-11-2015, Letsel: Whiplash en daaraan gerelateerde klachten

Geachte heer Van den Berg,

Bijgaand:

- Rapport medisch adviseur Coehoorn aangaande expertise dr. Oosterhof
- Vragenlijst ClaimZorg beantwoord door medisch adviseur dr. Coehoorn.

De onderwerpen in de Vragenlijst ClaimZorg zijn rechtstreeks afgeleid uit de vigerende rechtspraak. De antwoorden van de medisch adviseur zullen door mij worden teruggeschakeld naar de vigerende rechtspraak. Daarmede is het medisch en juridisch causaal verband een gegeven in en buiten rechte.

Er is veel informatie in de achterliggende maanden alhier gearriveerd waarvan thans ten behoeve van de dagvaarding een aanvullend Letselschaderapport + Producties het licht zal zien. Tevens een nieuwe bgk declaratie en een verzoek om aanvullend voorschot voor cliŽnt.

Kortom, nu uiteindelijk er een medisch expertiserapport is, wordt op volle vaart in deze zaak verder gegaan. Het is aan uw opstelling of dat in of buiten rechte geschiedt, met uitstel of uitvluchten uwerzijds dan wel dat u zich verschuilt achter uw medisch adviseur wordt geen genoegen meer genomen.

Dat er tussentijds in een letselschadezaak vragen zijn, het zij zo, maar ontslaat u niet van de verplichting wťl adequaat te bevoorschotten op schade + bgk. Maar laat ik ophouden u te wijzen aan de heersende rechtspraak, dat is kennelijk te veel gevraagd.

In deze zaak is reeds voordat het expertiserapport van dr. Oosterhof arriveerde er een overdaad aan bewijs geleverd dat cliŽnt M. met een blanco medisch verleden en een ongelooflijk voorbeeldige staat van arbeidsgeschiktheid door het ongeval uitviel en niet meer in staat was zijn oude werkzaamheden te hervatten.

Het enige wat u daar tegenoverstelde is een ongeloofwaardig relaas van een medisch adviseur Lok die niet overtuigd was (Ö) van de ernst van het letsel en voor deze abjecte opstelling daarvoor binnenkort een klaagschrift in te dienen bij het Medisch Tuchtcollege tegemoet mag zien.

U hebt verwijtbaar deze zaak ernstig onderschat, zich ingegraven en extra emotionele schade aan cliŽnt en zijn gezin toegebracht ter zake een verkeersongeval van 05 november 2015. De opstelling van een verzekeraar gedurende een letselschadezaak kan een verhogende factor hebben bij de bepaling van het smartengeld en dat zal ik dienovereenkomstig toepassen.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg

debruin@claimzorg.nl