Author Topic: Zielige vertoning van het Verbond van Verzekeraars  (Read 298 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 408
Zielige vertoning van het Verbond van Verzekeraars
« on: 11 December 2018, 10:54:43 »
Op NOS.nl van 11 december 2018 en op Radio 1 vandaag is weer eens aan het woord directeur Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Zoals zo vaak blijkt weet deze Instelling en daarmede haar goed betaalde managers niet echt wat er binnen de wereld van Schadeverzekeraars zich voordoet.

Bekend is het standaard patroon van klagen van het Verbond dat er zoveel claims zijn. Welnu dat is voor Verzekeraars niet relevant omdat zij zelfstandig zonder bemoeienis van de Overheid jaarlijks hun verzekeringspremies mogen verhogen en daarvoor een bataljon aan rekenmeesters (actuarissen) in dienst hebben. Verzekeraars maken nog steeds mooie winsten en moeten dus niet klagen of stop er anders mee!

Niet zeuren dus!

De stijging van de schadelast bij verzekeraars schrijft het Verbond van Verzekeraars toe aan de “stuwende kracht” van letselschade uitkeringen waaronder kosten van belangenbehartigers. Kennelijk zijn er geen andere factoren die deze “stuwing” veroorzaken.

Welnu, wie dagelijks in de letselschadepraktijk werkzaam is weet dat Verzekeraars zich laten adviseren door een peloton aan medisch adviseurs verenigd in het instituut Medas. Zonder uitzondering kan worden gesteld (en aangetoond) dat deze beroepsgroep bestaande voornamelijk uit verzekeringsartsen (men heeft dus geen specialistische kennis) doorgaans tegen een fors uurtarief standaard zeer bedenkelijke adviesrapporten opstellen die goeddeels elke letselschadezaak doet verzanden en/of belanden in een rechtsgeding.

De rechtspraak toont aan geen spaan heel te laten van de adviesrapporten van die medisch adviseurs van Verzekeraars maar dan zijn we inmiddels wel 5-7 jaar verder en zijn de kosten van de letselschadebehandeling dienaangaande fors opgelopen. Overigens geldt die kostenverhoging ook voor de dossier-behandelaars in dienst bij Verzekeraars, maar daar horen we de heer Weurding van het Verbond van Verzekeraars niet over.

Verzekeraars als Allianz, Noord Hollandse van 1816, Bovemij, AIG Europe, Hienfeld, Reaal, ASR Verzekeringen en sinds kort ook Achmea laten het op procedures bij de rechter aankomen (in de hoop dat het slachtoffer afhaakt) en dan komen vanzelfsprekend dure advocaatkosten in beeld. Wie de rechtspraak over letselschade wekelijks volgt ziet dat verzekeraars steeds weer door de rechterlijke macht worden gecorrigeerd maar in eerstvolgende zaak terugvallen in hun oude standpunten en daarmede dus geen boodschap aan de rechtspraak hebben!

Bijkomende factor is dat de Managers van Verzekeraars graag mooie cijfers aan de aandeelhouders willen laten zien en tot enorme kostenreducties in de achterliggende jaren zijn overgegaan. Nu, een paar jaar verder, zien we dat de kwaliteit van letselschadebehandelaars bij Verzekeraars wegbezuinigd is en personeel massaal de poort hebben (moeten) verlaten en inmiddels werkzaam zijn bij belangenbehartigers. Menig letselschade-afdeling van een Verzekeraar met gedemotiveerd personeel is inmiddels gecrasht zoals bijvoorbeeld bij Allianz en Achmea waar men 40 scripters gaat aanstellen om direct tegen een laag bedrag telefonisch de zaak te regelen met het slachtoffer en daarmede terugkeert naar de jaren 50!

Kortom, de heer Weurding van het Verbond van Verzekeraars zou zich eerst eens beter moeten laten informeren alvorens in de publiciteit te melden dat de stijging van de schadelast komt door de stuwende kracht van de letselschade-uitkeringen en kosten belangenbehartigers.

Jammer overigens dat de NOS de heer Weuring in beeld brengt zonder eens zich te laten informeren hoe de andere kant van deze aantijging van het Verbond van Verzekeraars er over denkt. Ooit gehoord van het adagium: audi et alterem partem (heb pas een oordeel als je beide partijen hebt gehoord) maar daar is de NOS niet altijd zo sterk in.

En garde!

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade