Author Topic: Allianz betaalt niets, slachtoffer leeft onder bruggen  (Read 944 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 410
Allianz betaalt niets, slachtoffer leeft onder bruggen
« on: 21 March 2018, 10:54:06 »
Den Haag,   21 maart 2018
Ons kenmerk:   JBRB 20151207/1822PS
Uw kenmerk :   Ongeval d.d. 7-12-2015

Geachte heer,

Allereerst hoop ik dat deze brief u bereikt gezien de omstandigheid dat u voor zover mij bekend geen vaste verblijfplaats in Nederland hebt sinds het verkeersongeval van 7 december 2015.

Gezien de schandalige opstelling van aansprakelijke verzekeraar Allianz wens ik namens u een procedure tegen dit bedrijf te voeren. In dit verband vraag ik u met mij telefonisch een afspraak te maken voor een korte bespreking op mijn kantoor waarbij u ook een aantal documenten dient te ondertekenen zodat ik de dagvaarding kan opstellen en door de gerechtsdeurwaarder kan laten uitbrengen. Voorts vraag ik uw toestemming om deze zaak in de publiciteit te brengen.

Het treft mij diep als ik uw e-mail van 8 oktober 2017 lees. Daar waar de dames en heren van Allianz hun uitbundige vakantiebonussen en kerstgratificaties naar believen consumeren, leeft u sinds het onderhavig ongeval onder bruggen of in kelders en behoort bedelen tot een noodzaak om in leven te blijven.

De omstandigheid dat Allianz mijn kosten rechtsbijstand niet betaalbaar stelt waarmee Allianz de standaard strategie voert om de belangenbehartiger/raadsman vleugellam te maken (dat zal niet gebeuren!) is daarbij van ondergeschikt belang. Ik financier dus in feite uw zaak voor!

Graag uw bericht/telefoon zodat we verder kunnen met uw zaak: ik geef het niet op!


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg
Debruin@claimzorg.nl