Author Topic: procedure aanspannen tegen....  (Read 5183 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

puck

  • Guest
procedure aanspannen tegen....
« on: 6 October 2007, 01:11:43 »
kunt u mij uitleggen wat er kan gebeuren als je een procedure aanspant tegen een medisch adviseur en welke procedure dat dan is?

als ik het even op mijzelf betrek, dan kan ik wel twee procedures starten...één tegen Fortis en de andere tegen de medisch adviseur van mijn rechtsbijstandverzekering Achmea.

Jan

  • Guest
Aw:procedure aanspannen tegen....
« Reply #1 on: 10 October 2007, 11:34:34 »
Alhoewel u twee korte vragen stelt, lees ik tussen de regels door dat er veel meer speelt.

U bent het niet eens met het optreden van de medisch adviseur van Fortis (aansprakelijke verzekeringsmaatschappij) maar ook bent u het niet eens met de handelwijze van de medisch adviseur van uw rechtsbijstandsverzekeraar Achmea.

Ik dien over meer informatie van u te beschikken om gerichter uw vragen concreet te kunnen beantwoorden.

Het enige wat ik u thans kan mede delen is het volgende.

Medisch adviseurs dienen terzake hun optreden zich te houden aan de \"Beroepscode voor geneeskundig adviseurs werkzaam in particuliere verzekeringszaken\".

Ik dien u dan ook te verwijzen naar deze Beroepscode en artikelsgewijs na te gaan of een medisch adviseur correct optreedt.
Zo niet, dan kunt u een klacht indienen over de betreffende medisch adviseur bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege.

Dit betreft dus de tuchtrechtelijke kant van de zaak.

Een andere mogelijkheid is dat u de verzekeringsmaatschappij Fortis voor de rechter daagt. De medisch adviseur van Fortis maakt onderdeel uit van deze organisatie. Ik kan echter niet overzien welke gronden u in een procedure zult moeten aanvoeren, dan moet ik het gehele dossier over uw letselschadezaak kennen. Naar ik aanneem kan uw deskundige belangenbehartiger dat wel goed aangeven.

Dit betreft dus de civielrechterlijke kant van uw zaak.

Als u niet tevreden bent over het optreden van de medisch adviseur van uw rechtsbijstandsverzekeraar Achmea, dan kunt u eveneens op basis van bovengenoemde \"Beroepscode\" deze medisch adviseur voor het Regionaal Medisch Tuchtcollege dagen.

Ik vraag me in alle ernst af of u daar iets mee op schiet. U hebt kennelijk zowel de medisch adviseur van Fortis als de medisch adviseur van uw rechtsbijstandsverzekeraar Achmea tegen u. De \"af te leggen klaagweg\" duurt minimaal 9 tot 12 maanden en de vraag is of u zoveel tijd hebt. Bovendien is niet op voorhand gezegd dat u uw gelijk zult halen. Zelf plaats ik nogal wat vraagtekens over de uitspraken die het Medisch Tuchtcollege doet.

Beter is misschien op basis van de rechtsbijstandpolis middels een gemotiveerde klachtbrief de directie van de rechtsbijstandsverzekeraar Achmea te verzoeken om een externe behandeling van uw zaak, dus inclusief een andere medisch adviseur.

Ook kunt u, mits daartoe goede redenen aanwezig zijn, afscheid nemen van deze rechtsbijstandsverzekeraar Achmea en een andere belangenbehartiger verzoeken uw zaak over te nemen.

U kunt ons kantoor voor nadere informatie en overleg bellen. Geeft u daarbij svp aan dat uw zaak al op ons \"Forum\" staat, dat maakt het gesprek wat gemakkelijker.

Veel succes!

Johannes de Bruin
Directeur Letselschadebureau Haaglanden

Bericht gewijzigd door: jan, op: 2007/10/10 11:41