Author Topic: (Neuro?) psycholoog Verdonck: standaard anti slachtoffer en zeer pro verzekeraar  (Read 269 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 410
Geachte heer,

Ik nam kennis van uw bericht. U hebt een belangenbehartiger die voor u optreedt en het is niet chique dat ik daarbij een rol ga spelen of u advies ga verstrekken. Ik kan u hooguit melden:

– de neuropsycholoog (?) Verdonck is beslist verzekeraars minded en dat wordt breed gedragen door belangenbehartigers en zie ook de rechtspraak
– zijn uitspraken nogal academisch getint lijken maar in feite als abject en infaam moeten worden aangemerkt en zeker kwetsbaar naar slachtoffers toe
– hij zijn keuringen verricht in zijn zeer dure en luxe woonbungalow in een gewilde woonplaats en dat nogal vraagtekens oproept
– nergens is terug te vinden of hij inderdaad neuropsycholoog is
– dat Verdonck op menigeen overkomt als een persoon die zichzelf een geweldige wetenschapper vindt met narcistische trekken die geen tegenspraak duld

Ik wijs u er op dat een neuropsycholoog geen academisch medische opleiding heeft gevolgd maar de niet medische opleiding tot psycholoog aangevuld door de specialisatie neuropsychologie; maar nog steeds niet mag worden aangemerkt als medicus!

Voorts hoop ik dat uw belangenbehartiger zich in medisch opzicht laat bijstaan door een professioneel medisch adviesbureau.

Over het opstellen van een rapport door Verdonck op initiatief van Allianz Verzekeringen zonder uw instemming is de rechtspraak duidelijk: het is dan niet bruikbaar, hooguit kan het worden aangemerkt als een partij deskundigenrapport en dat dient uw belangenbehartiger ook te weten.

Ik veronderstel dat Verdonck u niet onderzocht heeft en mag dus zo wie zo al geen mening over u hebben. Hierover is het Medisch Tuchtcollege duidelijk.

Indien Medas – zie mijn weblog over dit instituut dat nog in de jaren 60 leeft – Verdonck heeft ingeschakeld lijkt mij een klacht over dit optreden van Medas bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege zeer gewenst.

Allianz, met name de door haar ingeschakelde advocatenkantoren gaan “vol op het orgel” tot grievens toe en worden daar uitstekend voor betaald. Men hoopt dus zo dat u afhaakt en u zou met uw advocaat een passende declaratie afspraak moeten maken om door te procederen. Hoe langer de procedure overigens loopt hoe duidelijker de horizon wordt en nogal eens gaan partijen dan achter de schermen van de rechtszaal met elkaar praten over een regeling in der minne.

Tot slot en voor de goede orde: Ik neem uw zaak niet over. Na 7.5 jaar is er een schaderegelingspad uitgezet dat ik niet meer kan terugdraaien en waren wij 7.5 jaar geleden niet uw eerste keuze. Ik wens u veel succes en wijsheid.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

PS: Ik zou het kwalijke rapport van Verdonck voorleggen aan de destijds keurend neuropsycholoog