Author Topic: Nationale-Nederlanden (voormalig Delta Lloyd): Ziek, zwak en misselijk?  (Read 299 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 410
Nationale-Nederlanden Amsterdam

Postbus 1000 BA  Amsterdam

Den Haag,       25 april 2019

Ons kenmerk: JB RB 20151105/1943PS

Uw kenmerk: L4-06-6821038

Betreft : De heer Z. ongeval 5-11-2015, Letsel: Whiplash en daaraan gerelateerde klachten

Geachte heer Van den B. en heer B.

Ik stel vast dat de aangekondigde betalingen bij uw brief van 16 april 2019 uitblijven die gezien uw niet nagekomen toezegging een veel te late reactie is op mijn brief van 07 maart 2019 en past in de wijze waarop voormalig Delta Lloyd haar zaken behandelt.

De irritatie in deze zaak dat u steeds de boot afhoudt met loze medische argumenten, mijn cliŽnt als alleenverdiener met gezin forse financiŽle schade laat lijden, mijn behandelingskosten niet vergoedt - u krijgt allen ongetwijfeld maandelijks uw prachtig salaris uit de verzekeringsruif op tijd uitgekeerd - alles loopt dus verder op en ik kan u mededelen dat thans de maat vol is.

Ik heb u in deze zaak van meet af aan steeds zeer gedocumenteerd voorzien van relevante medische en juridische informatie naast een professionele onderbouwing en berekening van de geleden schade en het enige wat ik van uw zijde zie zijn korte brieven die er op gericht zijn zoveel mogelijk weg te lopen van uw wettelijke plicht tot schadevergoeding. 

Bezie ik uw late brief van 16 april 2019   - is dat alles wat u te melden hebt? - dan kan ik niet anders concluderen dat u in professionele zin wederom ernstig in verzuim bent. Indien u dit soort brieven wilt versturen graag niet aan mijn kantoor, we zijn alhier wťl bezig met serieuze zaken en sinds de overname door Nationale-Nederlanden druipt het van de frustraties en kortzichtigheid zijdens het personeel van het voormalige Delta Lloyd.

U wordt nog steeds geacht een professionele verzekeraar te zijn met een maatschappelijke verantwoordelijkheid die u evenwel aantoonbaar verwaarloost. Het personeel wenst in grote getale niet naar Den Haag/Rijswijk te gaan en solliciteert er sinds 2016 op los zo valt te vernemen. Dat dit afstraalt op de behandeling van letselschadedossiers is werkelijk een schande.

Kan de vestiging Amsterdam maar niet beter alle dossiers naar Den Haag/Rijswijk overdragen?

Voor de medische causaliteit is in overleg tussen partijen een medische expertise ingezet en het is zielig om te zien hoe slecht u dat expertiserapport leest en uw medisch adviseur nog steeds niet overtuigd is (laat deze beste man aub dan een ander vak kiezen). Wat medisch adviseurs persoonlijk vinden is volstrekt irrelevant, het gaat om argumenten van juridische aard!

Ik heb u op diverse onderdelen de vigerende rechtspraak gemeld - meerdere malen zelfs - maar u legt dat naast u neer waarschijnlijk omdat u niet bij machte bent dit te vertalen naar deze zaak. Ik ben steeds meer de opvatting toegedaan dat u nog leeft in de jaren 70!

Zotter moet het niet worden!

Dit is een uitermate duidelijke en sterke zaak en uw wens tot Mediation zal ik niet volgen nu u daarin wenst te discussiŽren over nota bene de medische causaliteit. Ik geef u daar 0 % ruimte!

De lakse houding van voormalig Delta Lloyd heeft zonder twijfel geleid tot hogere behandelingskosten in deze zaak en eerst wanneer ik een concept dagvaarding met producties instuur - dat kost nogal wat tijd - komt u met een fooi over de brug. U bent een slecht verliezer nu u weer de boot spreekwoordelijk afhoudt.

Ik praat kennelijk tegen mensen met leesblindheid problemen nu u ondanks mijn uiteenzetting steeds in de bevoorschotting er van uit gaat dat de 21% btw tot mijn fee behoort. Ik ben er klaar mee dat ik steeds de 21% btw vooraleerst aan de Fiscus in dezelfde maand mag afdragen en ik genoegen moet nemen met uw stompzinnige beleidsargumenten (relatie bevoorschotting - PIV Convenant) en onderbouwde bedragen aan declaraties niet betaalbaar stelt. Ik heb u een veelvoud aan jurisprudentie toegestuurd waarin de rechterlijke macht een duidelijke boodschap afgeeft over geen toepassing van het PIV-BGK Convenant maar u gaat daar helemaal aan voorbij en klampt zich vast aan interne (!) beleidsregels.

Rechtspraak is dus ondergeschikt aan de beleidsmakers van Delta Lloyd: Zotter moet het niet worden!

Er staat ook nog eens een fors bedrag aan medische verschotten open waar u natuurlijk weer aan voorbij gaat.

Ik zie uiterlijk morgenmiddag vůůr 15.00 uur de volgende betalingen alhier feitelijk arriveren:

Ä 22.500 voor cliŽnt

Ä 15.000 voor mijn behandelingskosten

Ä 1.213,69 voor de medische verschotten

Komt dit er niet voor de gestelde termijn dan gaat aanstaande maandag het dossier voor een Deelgeschillenprocedure naar de rechtbank. Nu ik de UPO overzichten van cliŽnt ontving en de actuariŽle berekening reeds afgebouwd in de steigers staat is een korte aanpassing met het oog op de pensioenschade zo aangebracht en gaat de totale vordering onderbouwd mee.

U kunt dan uw medisch adviseur in deze Deelgeschillenprocedure laten opdraven waar hij zijn eigen "geloofsovertuigingen in deze zaak" uiteen mag gaan zetten.

Over deze gang van zaken zal ik de Raad van Commissarissen van het NN Moederconcern aanschrijven. Voorts gaat deze brief op mijn weblog en letselschadeforum.

 Onder voorbehoud van alle rechten en weren van cliŽnt.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

debruin@claimzorg.nl

Nota bene heer B.

U had mij beloofd ook naar de zaak B. vs Delta Lloyd te kijken - u komt uw toezegging weer niet na - waar de part time dossierbehandelaar sinds 2008 gespecialiseerd is in korte afhoud briefjes en naar verluidt met andere kwesties druk doende is en vaak niet aanwezig is. Ook hier is er absoluut reden tot beklag.